Ung kille i en stad
Smarta städer: Inkluderade medborgare

Det här är det tredje blogginlägget från geodatastrategen Eric Jeansson om hur geodata kan bli motor för en smart stad, med många exempel från arbetet i Göteborg.
 

3. Inkluderade medborgare

Hur kan man med hjälp av geodata skapa en integrerad och inkluderande stad där invånarna tillsammans är delaktiga i stadens utveckling, har en känsla av tillhörighet och upplever att påverkansmöjligheterna är stora?

Den smarta stadens tentakler viktiga. Den geografiska positionen ger möjlighet till att hämta in data från medborgare där de befinner sig, via sociala medier eller med utvecklade tjänster för medborgardialog.

I Göteborg används sedan 2012 tjänsten Min Stad för dialog inom stadsutveckling samt Göteborgsförslaget för direkt politisk påverkan vid tillräckligt många röster på ett och samma förslag.

I dagens samhälle finns stora mängder av information. Det kan vara svår för medborgaren att filtrera och hitta den information som är intressant. Om man istället utgår från det egentliga informationsbehovet och den plats eller det närområde som berörs blir det intressantare.

Begreppet Smart Community Hub kan användas för att beskriva en tjänst där man kan samla och individualisera information: till exempel vilka demokratiska beslut som berör ens närområde, om några evenemang planeras i närheten, planerat gatuunderhåll eller vilken kommunal service som finns i närheten. eric jeansson En sådan tjänst byggs på transparenta och öppna data från kommuner och andra myndigheter, men kan även användas för att samla in information från den enskilde användaren.

Eric Jeansson, geodatastrateg i Göteborgs stad

Eric är också en av talarna på Smarta städer 2017

Fler blogginlägg