The Happy Cities Hexagon
Smarta städer: Happy Cities Hexagon

Det här är det andra blogginlägget från geodatastrategen Eric Jeansson om hur geodata kan bli motor för en smart stad, med många exempel från arbetet i Göteborg.

2. The Happy Cities Hexagon – ett humanistiskt synsätt

Moderna städer idag konkurrerar om vilken stad som kan vara smartast, men det är ofta ur ett rent materialistiskt synsätt: flest antal e-tjänster, mest öppna data, modernaste transportlösningarna och smartaste energilösningarna. Alla dessa utvecklingsområden är givetvis viktiga, men det är för att förenkla vardagen för medborgarna som utveckling görs.

Det är kanske läge att ändra synsättet och istället utgå från just människans behov, behovet av att må bra och vara just lycklig i den stad man lever i.

Den amerikanska forskaren Boyd Cohen ser på den smarta staden utifrån en hexagon där medborgaren står i fokus och där det är medborgarens upplevelse som avgör hur smart staden är. Cohen vill ändra kursen från ”city planning to happy citizen design”. Ett i högsta grad rimligt synsätt då staden är till för just de som bor och verkar i den.eric jeansson

Resonemanget kan föras vidare och kopplas till hur geodata just kan vara en bärare av information utifrån medborgarens eget perspektiv och där geodata är ett verktyg för att hjälpa till att uppfylla deras behov.

Eric Jeansson, geodatastrateg i Göteborgs stad

Eric är också en av talarna på Smarta städer 2017

Fler blogginlägg