Magdalena Andersson presenterar regeringens budgetproposition
Framgång för Geoforums medlemmar

Regeringens budget som presenterades idag, den 20 september, ger framgång för Geoforums medlemmar inom målet om en digitaliserad samhällsbyggandsprocess och ett kunskapslyft för att förverkliga det, samt i och med satsning på yrkesutbildningar. Och bakslag får vi i framdriften av en reform för öppna data.

Det blir ett kunskapslyft

Nu ska det bli fart på en övergång till en helt digital samhällsbyggnadsprocess. Regeringen föreslår ökade anslag till Boverket i storleksordningen 20 miljoner kr per år att få till en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö. En del av pengarna ska användas för att genomföra ett kunskapslyft så att vi kan möjliggöra digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen fullt ut. Det är bra nyheter för våra medlemmar. Både företag och kommuner är vinnare i detta!

Inga pengar till öppna geodata

Det blir dock inga pengar till Lantmäteriet i denna budgetomgång. Det är en stor besvikelse. Regeringen ser nyttan med öppna geodata. I budgetpropositionen refereras till den forskningsstudie om de samhällsekonomiska effekterna av öppna geodata som Geoforum Sverige initierades tillsammans med Lantmäteriet och Vinnova. Vi kan vara nöjda med att budskapet om en reform där geodata finansieras med anslag istället för försäljning har nått regeringen. Studien visar att en reform som ger öppna geodata från offentlig sektor är samhällsekonomiskt lönsam, konstaterar regeringen. Bra där regeringen, nu vill vi se action.

En ny digitaliseringsmyndighet

Flera bra nyheter är att det blir en digitaliseringsmyndighet i Sverige. Det är bra – den myndigheten behöver jobba för att få en nationell digital infrastruktur på plats. Det krävs för att vi i Sverige ska kunna övergå till enkla och digitala offentliga tjänster för medborgare och företag. Ett konkret exempel är att vi måste se till att alla har en digital brevlåda. Det är grunden för en digital kommunikation. Ett annat konkret exempel är att vi måste öppna data och investera i data så att de blir enhetliga och tillgängliga. Data är grunden för digitala tjänster.

För att det ska bli något drag under galoscherna på den nya digitaliseringsmyndigheten krävs att politikerna backar upp. Då finns alla möjligheter i världen att Sverige kan ta sig upp ur vår digitala svacka. Vi har fantastiska möjligheter att lyckas. Vi har en digitalt mogen och nyfiken befolkning.

Satsning på yrkesutbildningar

Regeringen satsar på yrkesutbildningarna. Det är bra – det är en viktig del av kompetensförsörjningen till vår bransch.

Sammanfattningsvis – framgång för Geoforums medlemmar inom målet om en digitaliserad samhällsbyggandsprocess och ett kunskapslyft för att förverkliga det. Framgång med satsning på yrkesutbildningar. Och bakslag i framdriften av en reform för öppna data.

Geoforum Sveriges påverkansarbetet fortsätter. Styrelsen och kansliet har strategimöte 5-6 oktober med planering av insatserna för 2018-2019.

Läs mer om vårt påverkansarbete för öppna geodata.

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för Geoforum Sverige

Fler blogginlägg