Idéerna och tekniken
Nellemann på bloggen: idéerna och tekniken

ULI Geoforums medlemmar har alltid siktet inställt på framtiden och är ständigt aktiva med att utforska teknikens möjligheter. Det är därför vi på ULI Geoforum, inför det andra digitaliseringsklivet, tar ett så brett grepp.

Öppna data

Det är i vår bransch som frågan om öppna offentliga data är som mest livaktig. Läs vår debattartikel i DN den 16 december.

Drönaren som redskap

Det är i vår bransch som drönarna realiserar praktisk nytta och effektiviserar datainsamling och produktion. Ett exempel är areella näringar såsom skogs- och jordbruk. På våra arrangemang om drönare kommer investerare för att bilda sig en uppfattning om hur mogen drönartekniken är.

BIM och GIS i samarbete

Det är vår bransch som tar tydliga initiativ för att digitalisera och automatisera och därmed effektivisera plan- och byggprocesser från idé till färdig byggnad. Vi vet vad effektiva och obrutna informationsflöden kan ge i ökad kvalitet och tidsbesparing i kronor och ören. Genom att söka samarbete med byggsektorn går vi från ord till handling. Konferensen Arbeta smart inom planering & byggande den 8-9 maj blir en mötesplats där vi bjudit in byggsektorn som medarrangör.

Smarta städer

Smarta städer är en framtidsbild av det goda och hållbara livet i städerna. Urbaniseringen fortgår och vi behöver skapa oss en bild av hur det goda och mänskliga livet kommer att se ut. Vad kan teknik och ekosystemtjänster bistå med? Vi tror att data blir centralt för att styra flöden i den smarta staden och där är geodata själva motorn för den smarta staden. Det är därför vår bransch står som värd för den första nationella konferensen om Smarta städer den 22–23 november på Kistamässan.

Idéerna

Begrepp som ”bättre” eller ”mer effektivt” existerar inte utan ett syfte. Tidigare i texten har vi pratat om digitalisering, automatisering och uppkopplade städer men vad ska dessa förbättringar möjliggöra för det framtida samhället? Vilka nya idéer kan vi förverkliga med den nya tekniken? Det är viktiga frågor som jag kommer att fundera kring under min jul- och nyårsledighet. Vilka idéer vill du förverkliga?

Jag önskar dig en skön ledighet med tid för eftertanke och framåtblick mot det nya 2017.

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för ULI Geoforum

Fler blogginlägg