Almedalen i bilder. Det datadrivna samhället
Nellemann på bloggen från Almedalen: Det datadrivna samhället

Data är ett centralt tema i Almedalen – data som en möjliggörare för att lösa både utmaningar i Sverige och i världen.

Det datadrivna samhället är också titeln på den färska rapport från Digitaliseringskommissionen som presenterades i Almedalen. Läs rapporten här.

Med data ges vi nya förutsättningar och möjligheter att framöver lösa våra utmaningar – vi kommer att se lösningar på mänsklighetens och jordens problem på ett sätt som vi inte kan förutspå. Vi är i ett tidigt skede, på floppydisknivå, och vi kommer att använda data på ett sätt som vi inte känner till idag.

Jag har deltagit i seminarier och debatter om bland annat öppna data som grunden för framtidens innovationer. Tillgången till data är kritisk för utvecklingshastigheten.

Vi kommer, var och en, löpande att behöva ta ställning till vilka data vi delar med oss av, för vilka syften och till vem. Gamla frågor och ställningstaganden i nya sammanhang.

I samband med Almedalsveckan skriver Erik Lakomaa, forskare vid Handelshögskolan, i Dagens Samhälle om både nyttan av datainsamling, men också riskerna vid missbruk. Erik efterlyser ett brett perspektiv som inkluderar en anpassning av regelverken för att bibehålla en rimlig nivå på konsumentskyddet. Läs artikeln här.

Erik har även skrivit ett kapitel i ovan rapport från Digitaliseringskommissionen. Erik är dessutom ansvarig forskare för ULI Geoforums pågående studie av samhällsekonomiska effekter av öppna geodata.

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för ULI Geoforum

Fler blogginlägg