Jordglob öga vision
Nellemann på bloggen: ULI Geoforums arbete 2016

2016 är ett extremt spännande och innehållsrikt år för geodatabranschen. Jag vill lyfta fram tre viktiga insatser som ULI Geoforum gör just nu. Det handlar om öppna data, innovationsprogrammet Smart Built Environment och kompetensförsörjning. Här hittar du också en rapport om vad vi gjort för våra medlemmar hittills i år.

  1. Det är inte en fråga om vi ska ha öppna geodata i Sverige – utan när. Det är viktigt att branschen nu använder tiden till att förbereda sig för den externa förändring som påverkar finansiering av offentlig verksamhet och affärer i privat verksamhet. ULI Geoforum känner ett stort ansvar att, med örat mot medlemmarna, agera för att få de bästa förutsättningarna för branschens omställning.
  2. ULI Geoforum går in som part till innovationsprogrammet Smart Built Environment. Vi kommer att jobba för att säkerställa att GIS och geodata får det utrymme som krävs för att tillvarata våra data och vår tekniks möjligheter i moderniserade digitala samhällsbyggnadsprocesser.
  3. I vårt arbete med kompetensförsörjning till vår bransch knyter vi nu till oss driftiga människor för en diskussion om att etablera ett projekt som bidrar till kompetensförsörjningen i Sverige. Vår plattform ger unika förutsättningar att göra en insats här.

Vårt arbete hittills i år

Du som jobbar i en organisation som är medlem i ULI Geoforum – ta 5 minuter och klicka in på verksamhetsredovisningen nedan av vad vi gjort för våra medlemmar hittills under 2016.

pptxULI Geoforums delårsrapport jan-april 2016

Och du som inte är medlem, ta 5 minuter och skanna av ULI Geoforums arbete och se hur vi kan stödja er. Ambitionen och målen är fortsatt högt satta – och för att fortsatt kunna jobba ambitiöst behöver vi fler medlemmar. Det är lätt att bli medlem i ULI Geoforum. Allt ni behöver göra är att kontakta mig så hjälper jag till.

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för ULI Geoforum
Telefon: 070 3115 113

Fler blogginlägg