Mobiltelefon i staden
Nellemann på bloggen: 9,6 miljoner invånare – som en stor stad i världen

För ULI Geoforums medlemmars del är vi inne i ett spännande skede som påverkar hela vår bransch. Myndigheter och kommuner ska tillhandahålla nationella digitala tjänster. Det är såklart helt rätt utveckling. Vi är ett land med endast 9,6 miljoner invånare – alltså inte större än en stor stad i världen.

Klart att vi ska ha nationella och gemensamma digitala tjänster.

Det är effektivt för den offentliga förvaltningen, det är begripligt för medborgaren och företagaren och det möjliggör för affärsutvecklare att ta fram bra tjänster. Det innebär samtidigt förändring för alla aktörer.

Regeringen har nu tillsatt en utredning för att driva på digitaliseringen. Utredningen Effektiv styrning av nationella digitala tjänster ska ge förslag till effektiv styrning till det som kallas nationella digitala tjänster.

De två senaste veckornas händelser inom regeringskansliet ser ut att innebära ännu mera blåslampa på digitaliseringens område, vilket kan vara värdefullt för geodataområdet! Utvecklingen mot nationella digitala tjänster är igång. Ett intressant och bra exempel är verksamt.se.

Digitalisering ska leda till effektivisering

Den offentliga sektorn ska använda digitaliseringen till att effektivisera. Det poängterade civilminister Ardalan Shekarabi i sitt tal i Malmö på Offentliga rummet. Ardalan besökte konferensen dagarna efter att han fick uppdraget att ansvara för digitalisering i offentlig sektor. Det offentliga åtagandet växer genom flyktingströmmar och en åldrande befolkning men det gör inte skatteunderlaget i samma takt. Digitaliseringen ska frigöra resurser att göra mer av det som är efterfrågat.

I transformationen finns det jobb för alla, men det kräver omställning. För leverantören innebär detta en omställning i affären och erbjudandet. För IT-branschen och GIS- och geodataföretagen så finns hela offentliga sektorn kvar att digitalisera, Sverige ligger efter. I kommuner och stat behöver händer frigöras för att göra mer av det som är efterfrågat av medborgare och företag.

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för ULI Geoforum
Lennart Sjögren, vice ordförande för ULI Geoforum

Fler blogginlägg