Peter Eriksson Ardalan Shekarabi
Nellemann på bloggen: Nya ministrar – med uppgift att leda digital omställning

I förra veckan blev det klart att civilminister Ardalan Shekarabi (s) får ansvar för e-förvaltning, vilket innebär ansvar för digitaliseringen av Sveriges offentliga förvaltning. Det blev också klart att Peter Eriksson (mp) blir Bostads- och digitaliseringsminister.

För ULI Geoforums medlemmar innebär detta att geodata och tillhörande tjänster och systemstöd sorterar under två ministrars ansvarsområden.

Ardalan Shekarabi höll tal på Offentliga rummet i Malmö, dagarna efter att han hade fått ny portfölj. Ardalan var tydlig med att det är hög tid för digital omställning av myndigheter och kommuner.

Det är bra budskap för vår bransch. Vi är betjänta av en ketchupeffekt på alla nivåer, gällande insikter om digitaliseringens möjligheter. När en verksamhet vet att nu ska teknikens möjligheter tas till vara – ja då är det slutsnackat och vi kan börja designa lösningarna.

Öka fokus på nyttorealisering

Viktigt framöver blir att vi som bransch ökar vår förmåga att hålla ett finger på nyttorealiseringen – vad kunde vi åstadkomma med den nya tekniken gällande ökad kvalitet, kortare handläggningstid och effektivisering? Vad kunde verksamheten skapa för ytterligare nytta, som en följd av effektiviseringen?

Civilministerns budskap

Tillbaka till civilminister Ardalan. I sitt tal i Malmö lyfte han fram följande:

  • Efter regeringsombildningen som nu är genomförd är det slut på att dela upp förvaltningen av den offentliga sektorn i en digital del och en icke digital del.
  • Myndigheters information skapar mervärde och regeringen ska arbeta för ett ökat utbud av öppna data och främja datadriven innovation.
  • När lagstiftningen strider mot sunt förnuft ska lagen ändras för att frigöra digitaliseringens möjligheter.
  • Ökat fokus framöver på styrning och samordning inom stat och kommun för att realisera digitaliseringens möjligheter.
  • Digitaliseringen måste leda till effektivisering – nyttorealisering! Medborgarnas behov ökar och våra gemensamma resurser är begränsade.

Sveriges digitala problem

Ekonomistyrningsverket, Esv, har i sin granskning av Sveriges arbete med digitalisering konstaterat att Sverige har problem med

  • svag styrning mot digitalisering
  • ett inifrånperspektiv på utveckling
  • avsaknad av utveckling i samverkan
  • att nyttorealisering saknas eller är bristfällig. 

Esv:s råd till regeringen är att fokusera på att fatta tydliga beslut om åtgärder som leder till ökad takt i digitaliseringen.

Vårt budskap till regeringen

ULI Geoforum vill skicka följande budskap till regeringen; det är dags att vara tydlig med mål och tidsram för omställning till digitala arbetsflöden. Verktygen och tekniken finns, men det är ett stort förändringsarbete där vinsterna kommer på sikt. Digitalt först är regeringens satsning – den behöver konkretiseras i krav på digital omställning av processer.

Leda digital omställning

Konferensen Geoforum kommer att lyfta geodatabranschens möjligheter som en central aktör i digitaliseringen. Digitaliseringen kommer i stigande grad att påverka våra nuvarande arbetsmetoder för att producera, leverera och förädla geodata samt utveckla geografiska informationslösningar. Vi behöver leda en digital omställning. Årets viktigaste dagar för dig som vill ligga I FRAMKANT är Geoforum 2016 i Uppsala den 4–5 oktober. De hålls för dig som jobbar med samhällsutveckling där geodata spelar roll.

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för ULI Geoforum

Fler blogginlägg