kompetens utbildning studenter
Nellemann på bloggen: Lite hype borde inte vara så svårt!

Det råder stor efterfrågan på spetskompetens inom 3D-modellering, visualisering och geografiska databaser. Spetskompetens saknas även inom kartografi som är nyckeln till att göra kartor begripliga och effektiva som informationsbärare. Det här är kompetens som behövs i plan- och byggprocessen.

Det borde inte vara svårt att skapa lite hype inom vårt område. Det finns så många nya trender som ligger helt i vår riktning, till exempel IoT, vr och andra trender som utnyttjar telefonens positioneringsteknik för spel, sport, utbildning och samhällsservice i den fysiska miljön.

Vi behöver nu tillsammans i branschen se hur vi kan investera för att nå talangerna. Det finns mer vi kan göra.

Kompetens inom 3D-modellering och visualiseringsteknik är särskilt eftertraktat

Planering av nya bostäder med hjälp av 3D-modellering är teknik i stark utveckling, och med en stor marknad. Spetskompetens inom dessa områden är hett eftertraktad kompetens. Eftersom vår värld är i tre dimensioner behöver vi planera med 3D-modeller. Begripliga modeller förbättrar medborgardialogen och minskar risken för felbedömningar i byggprojekt. Det sparar både tid och pengar.

Kompetensbristen är ett faktum

Kompetensbristen är dock ett faktum. Det visar en enkätundersökning som presenteras idag under en workshop på Kartdagarna. 150 myndigheter och företag som rekryterar inom geodataområdet har besvarat undersökningen som Högskolan i Gävle genomfört i samarbete med ULI Geoforum. Nya utbildningsplatser är på väg – men det behövs fler.

Programmering – ytterligare ett språk att lära i skolan

Programmering är en mycket viktig kunskap för branschen, enligt undersökningen. Regeringens uppdrag till Skolverket att se över grundskolans kurs- och läroplaner för att förstärka och tydliggöra programmering som ett inslag i undervisningen är ett steg helt rätt inriktning.

IT- och telekomföretagen bekräftar bilden

IT- och telekomsektorn, inklusive verksamheter med högt IT-innehåll utanför IT- och telekombranschen, har mycket stor kompetensbrist. Om inte kraftfulla åtgärder vidtas förväntas ett underskott på 60 000 personer år 2020. Vi behöver därför – bland annat – säkerställa ett utbildningssystem som på bästa sätt tar tillvara på digitaliseringens möjligheter. Allt för att trygga tillgången på välutbildade, blivande medarbetare i branschen. Men också för att generellt höja den digitala kompetensen hos alla invånare – något som är en förutsättning för delaktighet och kunskapsutveckling.

Framtidens kompetensbehov

Alltmer data samlas in från den fysiska infrastrukturen för individer, företag och samhällen; och IT-system används för att göra en sådan infrastruktur intelligent genom kraftfulla analyser av informationen.

Sensorer och robotik är ny teknik som gör det möjligt för datorer att interagera med saker och människor. Positionering och karttjänster är A och O i denna interaktion.

ULI Geoforum samlar idag på Kartdagarna i Gävle några av branschens aktörer för att sätta fokus på problemet med kompetensbristen inom geografisk IT. Här kan du läsa mer om workshoppen om kompetensförsörjning.

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för ULI Geoforum

Fler blogginlägg