Öppna data innovation transparens demokrati
Nellemann på bloggen: Tänk egoistiskt – öppna upp data

Varför öppna upp data? Man kan som organisation tänka egoistiskt – och börja med att fokusera på den nytta som organisationen får internt genom att öppna upp data och på det sättet dela information.

Nyttan för din organisation

Tänk dig följande scenario: en organisation, till exempel en kommun, öppnar upp data – beskriver data och tillgängliggör data på ett standardiserat sätt. Kommunens fokus är att effektivisera det egna arbetet och att tillgängliggöra information för att handläggare på olika enheter i organisationen ska kunna fatta beslut utifrån ett spektrum av fakta. Till exempel arbete med planering av markanvändning eller resursfördelning av socialförvaltningens insatser.

Vad blir nyttan inom en organisation av att vi kan återanvända data? Vad blir nyttan för oss som, till exempel, kommun om vi får tillgång till data och information från kommunens olika verksamheter? Och vilka värden skapas för oss när vi som jobbar kan kombinera data och på så sätt ta fram beslutsunderlag som gör att vi fattar beslut utifrån fakta?

Kan den interna nyttan bedömas vara så stor att den i sig gör arbetet med att öppna upp datakällor lönsamt? Ja då blir den nytta som aktörer utanför offentliga sektorn har av öppen data en bonus. Bonusar i form av förutsättningar för innovation, ökad transparens och främjande av demokratin.

Geodata värderas högst bland öppna data

Geodata har en särställning bland olika typer av öppen data – det är den data som värderas högst.

Data i allmänhet blir så mycket mer värdefull i kombination med kartan – det är då data om luftföroreningar blir intressant. Hur är luften på min gata, och längs mina barns skolväg?

I Sverige har aktörerna som producerar geodata genom årtionden haft ett uppdrag att i stor utsträckning vara självfinansierande. Det gör att det är ett stort steg i Sverige att tillgängliggöra geografisk information som öppen data. Men utvecklingen mot öppna data är en internationell strömning som vi måste bejaka. Det är viktigt att som organisation förbereda sig för en ny dagordning.

Uppsala kommun är nu först ut och tillgängliggör kommunens mest detaljerade karta, baskartan, som fri och tillgänglig data.

Samhällsekonomisk nytta

Arbetet med att öppna upp data, beskriva data och tillgängliggöra data på ett standardiserat sätt, är en kostnad som vi har framför oss. Beslutfattare ställer nu den viktiga frågan: vad är kostnaden för detta och vad är den samhällsekonomiska nyttan? Det är en viktig fråga som ULI Geoforum nu tar fram fakta kring. ULI Geoforum har sökt samarbete med att antal sponsorer för att finansiera forskning som ger svar på vad den samhällsekonomiska nyttan är. Vi ser mycket fram emot att dela resultatet med er framåt hösten 2016. 

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för ULI Geoforum

Fler blogginlägg