Nellemann på bloggen: Dags för innovativa samarbetsformer

Har du läst Aftonbladet? Vår bransch har fått ett uppdrag. Det är ett uppdrag som är viktigt för många människor. Vi ska bidra till en smartare samhällsbyggnadsprocess för att få fler bostäder snabbare, billigare och enklare. Och mer miljövänligt. ”Digitalt först” som regeringen kallar satsningen är ett viktigt initiativ.

Under den gångna veckan blev det också klart att Lantmäteriet blir utvecklingsmyndighet för politiken ”Digitalt först – för en digital samhällsbyggnadsprocess”.

Digital information är förstahandsval

Målsättningen ” Digitalt först” är ett genomgripande skifte i synen på information och informationsutbyte hos svenska myndigheter i statlig och kommunal sektor. Att prioritera användning av digitala arbetssätt i verksamhetsutvecklingen sänker myndigheternas administrativa kostnader samtidigt som servicen till privatpersoner och företagare ökar.

Principen om att digital information utgör originalet, accelererar omställningen till automatiserade informationsutbyten mellan förvaltningens aktörer. Det driver också på omställningen till att digital kommunikation är förstahandsval vid kommunikation med privatpersoner, företag och andra aktörer.

ULI Geoforum har kommenterat beskeden. Vi anser att tydligheten från regeringen om att vi behöver en samordnad och digital samhällsbyggnadsprocess är mycket positivt. Tekniken finns och det är fullt möjligt att åstadkomma både en digitaliserad process, men även automatiserade beslut.

Viktiga knäckfrågor

Arbetet kommer att ta tid och det krävs en strategi och målmedvetenhet som sträcker sig över flera mandatperioder. Vi ser fram emot att för våra medlemmars räkning föra dialog med regeringskansliet framöver. Vår bransch är lösningsorienterad. Vi ser flera viktiga knäckfrågor som är kritiska för att nå framgång. Några områden är:

  • investering i standardisering – en viktig förutsättning för obrutna informationsflöden samt öppning av datakällor
  • investering i kvalitetssäkring av geodataunderlag
  • arbete med att undanröja lagmässiga hinder för digitalisering.

Det finns en förväntan i samhället att offentlig information är tillgänglig, och att processer är designade så att man som kund interaktivt kan medverka till att arbetet går framåt. Internet och digitaliseringen har möjliggjort detta inom många områden. Den förväntan finns också i samhällsbyggnadsprocessen. Och nu är tiden mogen.

Hör av dig till mig om du vill vara med att påverka. Och du – vill du veta mer? Välkommen på konferensen Arbeta smart inom planering & byggande.

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för ULI Geoforum

Fler blogginlägg