Telefonplan flygbild
Nellemann på bloggen: Välkommen till Arbeta smart inom planering & byggande 2016!

Vi vill att konferensen den 9-10 mars ska stimulera till utveckling av din verksamhet på hemmaplan. Vi har ett mycket bra program om digitaliseringens möjligheter inom samhällsbyggnad.

Sverige ligger i framkant i Europa när det gäller IT-mognad. På arbetsplatsen och i vardagslivet. Det ger de bästa möjligheterna att använda tekniken till att utforma en effektiv samhällsbyggnadsprocess samt att samarbeta och föra dialog i planeringsprocessen med nya metoder.

Digitaliseringen möjliggör även obrutna informationsflöden i samhällsbyggnadsprocessen, och här spelar geodata och GIS en viktig roll i idé- och planeringsskeden. Det ska vi få höra mer om!

På konferensen finns en utställningsdel och det ger dig som deltagare möjlighet att på ett tidseffektivt sätt orientera dig om nyheter och få vägledning och ställa frågor till leverantörer.

Välkommen till två dagar med möten, inspiration och nya kontakter! Och mingel på kvällen för du ska få extra tid för samtal. Vi ses i fina lokaler vid Telefonplan, Stockholm.

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för ULI Geoforum

Läs mer om Arbeta smart inom planering & byggande 2016.

Fler blogginlägg