Juldekorerad jordglob
Nellemann på bloggen: God Jul!

Vi önskar alla våra medlemmar, och övriga läsare, en riktig god jul och ett gott nytt år. Vi vill också passa på att tacka er för ett gott samarbete under 2015!

Vad förde 2015 med sig och vad väntar nästa år? Häng med! 

Globalt och öppet

Utvecklingen med öppna data är en internationell strömning. Öppna geodata innebär att geodata släpps fria för användning utan avgifter. Det var under 2015 som frågan om öppna geodata fullt ut blev en fråga för alla aktörer i branschen att förhålla sig till. Det var också i år som det blev ett politiskt tryck i frågan.

Geodatabranschen står inför stora förändringar i och med utvecklingen mot att öppna geodatakällor. Det är en utveckling som skapar nya möjligheter, men kommer att kräva ett nytt sätt att finansiera geodata. Det som fungerade igår, kommer inte att fungera imorgon.

ULI Geoforum jobbar med att hålla våra medlemmar uppdaterade om utvecklingen och skapa mötesplatser för att ta del av nationella och internationella erfarenheter av öppna geodata. Vi tar initiativ till faktabaserad debatt om öppna geodata. Vi har under året tagit fram utbildningsmaterial om öppna geodata samt bjudit in till samtal och diskussion. I det nya året har ULI Geoforum fått medel för att belysa de samhällsekonomiska effekterna av öppna geodata, det ser vi mycket fram emot att få göra. Vi kommer också i höst att bjuda in till konferensen Innovation och affärer med öppna geodata.

Samhällsbyggande på allas läppar

Samhällsbyggande har varit på alla läppar under 2015. Sveriges befolkning växer och inflyttningen till städerna ökar. Vi behöver bygga mer bostäder och infrastruktur. Eftersom vi i Sverige ska bygga mycket både nu och under lång tid framöver så finns det goda incitament att investera stora belopp i nya arbetssätt för att effektivisera och kvalitetsförbättra samhällsbyggnadsprocessen.

Och staten tror att just ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen är ett område som Sverige har förutsättningar för att bli framgångsrik inom. Det är därför mycket stora forskningsmedel har avsatts för innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Gemensam informationsinfrastruktur är nyckeln till ett framgångsrikt utnyttjande av GIS och annan teknik. Det möjliggör ett obrutet informationsflöde från idé och planering till byggande och förvaltning. ULI Geoforum stöttar, sprider kunskap och lyfter fram standardiseringsarbetet. Viktiga nycklar för att nå ett obrutet informationsflöde är standardisering och uthållighet. Tar det tio år att bygga ihop ett obrutet informationsflöde? Vad tror du?

Talangerna

Kompetensförsörjning är en av vår branschs största utmaningar. ULI Geoforum arbetar med att visa på behoven av fler utbildningsplatser inom vårt breda område. December gav ett glatt besked; Högskolan i Gävle kommer att sätta upp landets andra masterutbildning i GIS med start hösten 2017.

Det är en satsning som ligger helt rätt i tiden. Vi ska digitalisera arbetsprocesser, och GIS är en viktig ingrediens. Vi behöver utbildade på masternivå som kan utveckla system och leda förändringsarbetet. ULI Geoforum arbetar aktivt med att stötta högskolor att etablera masternivå inom både GIS och tillämpad geodesi. Det är en viktig del i Sveriges innovationssatsning att effektivisera och åstadkomma obrutna informationsflöden i samhällsbyggandet.

Digitaliseringens möjligheter

Digitalisering möjliggör automatisering. Det gör att vi människor får nya och mer kreativa och kvalificerade arbetsuppgifter. Vi har länge sagt att individen ska förbereda sig på ett yrkesliv med teknikskiften och nya arbetsuppgifter och det gäller i allra högsta grad nu. Vilka nya arbetsuppgifter kopplat till digitaliseringen ser du? Hur ska du jobba med din egen kompetensutveckling under 2016?

ULI Geoforum vill göra det lätt för våra medlemmar att hänga med. Vi arrangerar konferenser och seminarier med fokus på innovation och smarta arbetssätt baserad på geodata och geografisk IT och GIS. Vi vill på detta sätt öka kunskapen inom området, bidra till erfarenhetsutbyte och sprida användningen och nyttan med tekniken i vårt samhälle.

Branschens röst

Nu planerar vi för ett spännande och utmanande 2016. Att skapa ökat värde för våra medlemmar är ett högt prioriterat mål, liksom att värva ännu fler engagerade medlemmar. Vi arbetar för att ULI Geoforum ska bli en ännu starkare röst i branschens frågor. Vi ska vara en självklar arena och mötesplats för alla som vill driva utvecklings- och innovationsfrågor inom vårt område. Ju fler medlemmar vi är desto starkare blir vår röst.

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för ULI Geoforum

Fler blogginlägg