We get what you need
Nellemann på bloggen: Hur säljer vi GIS och geodata?


GIS och geodata har en viktig roll att spela på många sätt. En av dem är att bidra till innovation i offentlig och privat verksamhet. Vad är det då konkret för problem vi kan lösa för kunden med våra geodata och vår teknik? Det måste vi göra begripligt och på ett attraktivt sätt erbjuda kunden.

I kundens skor

Vår uppgift är att ta fram lösningar på problem som kunden inte visste att det fanns en smart lösning på. Det kan vi göra genom att ställa oss i kundens skor. Men vi kan inte säga att med vår teknik är allt möjligt och be kunden att berätta hur lösningen ska se ut. Vi behöver ta fram de lösningar som passar som hand i handske för kundens behov. Lösningar som löser kundens problem och som hjälper kunden att lyckas med sitt uppdrag. Tänk på smartphonen, det var först när vi fick den som vi förstod hur många av våra problem den kunde lösa.

Hur kan vi med våra tjänster och data ge beslutsfattare i offentlig och privat verksamhet bättre beslutsunderlag? Och hur kan vi bistå med presentationer och visualiseringar som gör deras beslut begripliga och gör dem framgångsrika i sin kommunikation?

Hur kan vi hjälpa kunden att stolt visa upp sin verksamhet? Som hjälper kunden att göra affärer eller ger service till medborgarna! Vilka lösningar tar ditt företag eller din avdelning fram?

Samhällstrenderna som styr kundernas prioriteringar

Samhällstrenderna styr kundernas prioriteringar och fokus.

Det finns några trender som vi kan utnyttja:

  • Digitaliseringssverige – det finns nu en förväntan om att automatisering ska klara komplexa arbetsuppgifter. Digitaliseringen möjliggör även obrutna informationsflöden i samhällsbyggnadsprocessen och här spelar GIS en viktig roll i idé- och planeringsskedena
  • Bekvämlighetens Sverige – ingen vill läsa mer än tre sidor. Med GIS–teknik kan komplexa samband göras begripliga och sammanfattas på få sidor
  • Det hållbara Sverige – hållbarhet är lika komplext som naturen. Och igen, med GIS-teknik kan komplexa samband göras begripliga.

Vilka lösningar jobbar ni med?

Kom ut och berätta, vi behöver var högljudda och berätta vilka problem som vi kan lösa!

ULI Geoforum kommer under 2016 att arrangera ett antal mötesplatser med mål att bidra till att stärka medlemmarnas kompetens och skapa förutsättningar för fler att utveckla sina erbjudanden och affärer. Först ut den 9-10 mars är vår viktiga konferens Arbeta smart inom planering & byggande.

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för ULI Geoforum

Fler blogginlägg