Nellemann på bloggen: ULI Geoforums styrelse har nu fokus på framtidsfrågorna

Vid ULI Geoforums senaste styrelsemöte stod framtidsspaning på dagordningen. Det är en förmån att jobba på uppdrag och tillsammans med ULI Geoforums styrelse. Det finns ett stort engagemang och ett brett kunnande om branschens framtidsfrågor.

Vid vårt senaste möte stod just framtidsspaning på dagordningen.

Högt på listan över angelägna frågor står:

  • kompetensförsörjning till branschen
  • samarbete mellan GIS-/geodatabranschen och andra närliggande branscher samt
  • utveckling av potentialen med våra datamängder.

Sagt på styrelsemötet:

”Interaktion behövs med andra områden. Vi behöver inte prata teknik, det räcker med att den ligger under. Fokus ska vara på det andra. Det som gör att våra samhällen blir till bättre och hållbara platser för ett gott liv.”

”Och hur kan det komma sig att det är så svårt att rekrytera när vi har en arbetslöshet i Sverige. Varför väljer inte unga en utbildning inom vårt område – den leder till jobb!”

”Öppna data – vi vet att det finns en samhällsnytta men har svårt att konkretisera vad den består i, vad den kan generera och vilka intäkter den kan ge och kostnader den kan spara in. Hur redovisar vi detta för våra politiker och äskar pengar för det?”

Dessa viktiga framtidsfrågor tillsammans med enkätsvaren från medlemsundersökningen kommer att vara grunden för inriktningen nästa år, och de närmast kommande åren.

Förändringar i styrelsen

I samband med det senaste styrelsemötet meddelade ULI Geoforums ordförande Jan Zackariasson att han lämnar sitt uppdrag redan nu under hösten. Janne är vd för Agima Mangement och han behöver just nu vara fokuserad i det uppdraget. Vice ordförande är Lennart Sjögren, Lennart Sjögren Analys och Utveckling AB, kliver in som tillförordnad ordförande tills vidare. Ny ordförande väljs på årsmötet i april.

Är du nyfiken på vem som sitter i ULI Geoforums styrelse? Titta in här.

Och är du själv intresserad av ett styrelseuppdrag – kontakta då valberedningen.

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för ULI Geoforum

Fler blogginlägg