Nellemann på bloggen: Nu vill vi höra mer om branschens utmaningar!

Vilka är det två största utmaningarna i din organisation de närmaste två åren?' Och i vilka frågor ser din högsta ledning att ULI Geoforum kan stödja din organisation? Vi har satt igång en process på ULI Geoforum där vi blickar framåt och spanar efter utmaningar för vår bransch och hur vi kan stödja er och vässa vårt erbjudande.

Som en del i detta har vi just nu en enkät ute för att få era svar på vilka frågor som är viktiga för våra medlemmar. I vår strävan att vara en stark och respekterad aktör är dialogen med er mycket viktig.

Vi ska på bästa sätt erbjuda en mötesplats för branschen och driva påverkansarbete och tydliggöra nyttan av geodatabranschens tjänster och kompetens. Välkommen att göra din röst hörd, så ska vi på bästa sätt agera som branschens röst.

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för ULI Geoforum

Fler blogginlägg