Nellemann på bloggen: Visualisering utan gränser

Nu har vi genomfört GEOINFO 2015 och det blev suveräna dagar tack vare ett stort engagemang från närmare 250 nyfikna deltagare. Det var inspirerande med den höga energinivån. Jag tror att vi hade en fruktbar mix av offentlig verksamhet, som testar vägar att lösa sina utmaningar, akademi som på ett spännande sätt visar nya användningsområden av GIS och positioneringsteknik för att lösa samhällsutmaningar, och stora företag och start-ups som visar uppfinningsrikedom och engagemang att verkligen sätta sig in i kundens problem.

 geoinfo2015-utstallning2ug

Det är en förmån att jobba på uppdrag av er alla.

Om jag ska göra ett försök att sammanfatta och beskriva årets fokus så blir det så här:

  • Vår värld är 3D och det är självklart att vi ska jobba i tre dimensioner. Det är i 3D som kartan och kartfakta blir begripliga och vi kan få in de många perspektiven i planeringen.
  • Visualisering av riskanalyser och stadsplanering gör det möjligt att realistiskt visa konsekvensen av olika skeenden. Det är ett område där branschens teknik och kunnande verkligen gör nytta. På GEOINFO 2015 såg vi exempel på hur spelteknik kan göra det hela ännu mer begripligt och verklighetstroget. Så blir översvämningsanalyser, bullerutredningar, trafikutredningar och luftföroreningsanalyser begripliga, och vi får en mer demokratisk planeringsprocess.
  • Öppna data - har många dimensioner. I Malmö fick vi ta del goda exempel på de möjligheter som öppna data öppnar upp för. Till exempel den demokratiska aspekten då alla inblandade i ett ärende har tillgång till samma bakgrundsfakta vilket effektiviserar samtalet och processen framåt.

Vår förhoppning på ULI Geoforum är verkligen att GEOINFOs deltagare ska få med sig inspiration och energi för kraftsamling. Vi har data, vi har tekniken, vi har övat länge på visualisering och vi har många goda exempel. Tiden är mogen och business-casen finns. Det finns en enorm potential för vår bransch att växa och göra samhällsnytta i hela Sverige. Under konferensen berättade både stora och små företag om affärsmöjligheterna med att erbjuda tjänster längre upp i värdekedjan.

Årets konferens hade 60 specialister som generöst delade med sig av det senaste. Jag tror att vi prickade in det aktuella och angelägna. Det är ett skickligt arbete av programgruppen – vårt kansli och vår samarbetspartner SamGIS Skåne. Vi lägger ned ett stort arbete på att ordna konferenser som på alla sätt ska vara en bra upplevelse.

Istället för presenter till medverkande på GEOINFO 2015 ger ULI Geoforum en gåva till Läkare utan gränser och deras arbete, framförallt för att hjälpa i flyktingkatastrofen. Det blir en gåva på hela 10 000 kr som vi lämnar över med varm hand till Läkare utan gränser.

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för ULI Geoforum

Fler blogginlägg