Nellemann på bloggen: Bygga broar

Vår bransch spelar en viktig roll i det hållbara samhällsbyggandet även framöver. Vi kan visualisera och hantera komplex information på ett överskådligt sätt. GIS ger ett bättre beslutsfattande och effektivare processer inom många områden. Vi ska bli bättre på att skapa insikter om detta hos beslutsfattare.

samverkan-pussel

Det finns mycket mer att åstadkomma och vi har många brutna digitala informationsflöden. Det innebär risker för ökade kvalitetsbristkostnader och andra kostnader.

Inom ULI Geoforum pågår ett arbete att utveckla ULI Geoforums erbjudande till medlemmarna och det arbete vi gör för medlemmarna. Det är spännande att få vara med och leda den resan.

Vi behöver både skapa insikter hos beslutsfattare om den outnyttjade potentialen samt bygga broar till andra yrkesgrupper som har nytta av vår teknik och geografisk information. Det kommer jag att ta mig an, du är välkommen att höra av dig till mig och bidra!

Susanne Nellemann Ek, vd och kanslichef för ULI Geoforum

Fler blogginlägg