Analys av Susanne Nellemann Ek

Geoforum Sverige var inbjudna till Lantmäteriets dialogmöte i augusti om arbetet för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Vad är det vi har framför oss? Vad säger de ansvariga myndigheterna Lantmäteriet och Boverket? Och hur får vi med kommunerna?

Läs mer

Analys av Susanne Nellemann Ek

Stefan Löfven var inte i Almedalen. Det är synd. Almedalen har utvecklats till en arena där alla aktörer finns representerade under ett antal dagar. Politikerna, offentliga sektorn, forskarvärlden, föreningar och företagen samtalar. Aktörerna vill ta ansvar för sin del av samhällsuppgiften och möts på och utanför scener för att diskutera och kanske etablera samarbeten. Och alla arrangemang är öppna och kostnadsfria.

Läs mer

Analys av Susanne Nellemann Ek

När jag besökte Almedalen för första gången för Geoforum år 2015 så var öppna data och värdet av öppna geodata något som ett antal myndigheter presenterade på sina scener. Fyra år senare, när Almedalsveckan 2019 ska summeras, kan jag konstatera att frågan om öppna data avancerat och nu finns på makthavarnas bord.

Läs mer

Analys av Susanne Nellemann Ek

Steg för steg har bilden klarnat av var våra medlemmars hjärtefrågor hamnar i den nya regeringen. Det blir nya ministrar och nya departement som kommer ansvara för geodatafrågor och digital samhällsbyggnadsprocess. Vad betyder det för framdriften i våra medlemmars hjärtefrågor? Ett bud på det ges här. 

Läs mer