Arbeta smart i planering & byggande 2010

ULI arrangerade seminariet Arbeta smart i planering & byggande 10-11 februari 2010 hos Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Se Inbjudan.

Presentationerna som hölls på seminariet finns här i pdf.

Program onsdag 10 februari

Välkommen
Kerstin Hugne, Boverket
Katarina Lindgren, ULI

Fritt fram att söka bygglov via internet
Björn Bandmann, Nacka kommun & Hans-Peter Aineskog, mittbygge.se

e-Tjänster med självservice för planering och lov
Greger Pettersson, Stockholms stad

På väg mot digitala plansamråd i 3D
Magnus Hultegård & Jonas Sjölin, Linköpings kommun

Utveckling och visualisering av campusmiljöer
Erik Westin, Akademiska Hus

Program torsdag 11 februari

Grönområden och miljömålet God bebyggd miljö
Stefan Svanström, Statistiska centralbyrån

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Arne Stenberg, Ovanåkers kommun

Regionala landskapsanalyser i 3D för vindkraft
Royne Söderström, Umeåregionen.

Strukturbilder för tillväxt i norra Bohuslän
Ann-Carin Andersson, Tillväxt Bohuslän

Internetstöd för översiktlig planering
Pål Karlsson, Boverket

Uppsala 2030 - en visionsprocess om hållbar utveckling
Carl-Johan Engström, Uppsala kommun

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo