Open Source för GIS 2010

ULI arrangerade seminariet Open Source för GIS på Saturnus i Stockholm 8-9 mars 2010. Se inbjudan.
Presentationerna som hölls på seminariet finns här i pdf samt som videofilmer.

Program måndag 8 mars

Välkomna
Ralph Monö, ULI

Pdf 
Strömmande video .swf 
.mp4

E-delegationens förslag (SOU 2009:86 - 091019)
Anders Olsson, Lantmäteriet 

Pdf 
Strömmande video .swf 
.mp4

Intryck från FOSS4G i Sydney 20-23 oktober 2009
Jakob Lagerstedt och Jakob Nisell, SLU

Pdf 
 

Grass - gräset har växt ut Grass - gräset har växt ut
Hans Hauska, KTH Geomatik

Pdf 
Strömmande video .swf 
.mp4

Open Source och SGUs webbplattform
Annette Lundberg Jonas Holmberg, SGU

Pdf 
Strömmande video .swf 
.mp4

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg
Eric Jeansson, Göteborgs stad

Pdf 
Strömmande video .swf 
.mp4

QuantumGIS (QGIS) – Desktop GIS och WMS-viewer
Anders Söderman, GISassistans

Pdf 
Strömmande video .swf 
.mp4

 

Program tisdag 9 mars

Postens GIS
K-G Rudels, Posten och Mats Dahl, Sweco Position

Pdf 
Strömmande video .swf 
.mp4

Svenska WMS-tjänster
Videopresentation av ”Rapport till Geodataprojektet: Svenska WMS-tjänster”. Rapporten är klar i april 2010.
Anders Söderman, GISassistans

Strömmande video .swf 
.mp4

Skredrisk- och miljökonsekvensanalyser i Göta älv – att få bygga GIS från grunden på SGI
Mats Öberg, Statens Geotekniska Institut

Pdf 
Strömmande video .swf 
.mp4

MinaSidor, Skogsstyrelsen
Patrik André, Skogsstyrelsen

Pdf 
Strömmande video .swf 
(Läggs till inom kort)
.mp4

OpenSource och WMS på SGU
Johan Olsson och Jonas Holmberg, SGU

Pdf 
Strömmande video .swf 
.mp4

Varför vi valde att inte satsa på en OpenSource lösning
Roger Andersson, Österåkers kommun

Pdf 
Strömmande video .swf 
.mp4

Med Open Source tillbaka till Forntiden
Leif Uller, Sweco 

Pdf 
Strömmande video .swf 
.mp4

Decerno
Lina Ståhl, Decerno 

Pdf 
Strömmande video .swf 
.mp4

Metrias satsning på storskalig produktion med Open Source-GIS
Martin Davidson, Metria 

Pdf 
Strömmande video .swf 
.mp4

Industri-GIS
Martin Burrows, Geospatial Solutions

Pdf 
Strömmande video .swf 
.mp4

Paneldiskussion – Möjligheter och risker med Opensource
Anders Söderman (moderator) – Roger Andersson, Österåker – Torsten Hökby, Decerno – Martin Davidson, Metria

Pdf 
Strömmande video .swf 

 


Alla filmer är testade i IE8 och Firefox 3.6.10. Problem när annan webbläsare används? Kontakta
webmaster@uli.se.