Profilbild Översiktsplan 2035 i Lunds kommun
Kommunnytt inom geodataområdet

Kommunernas kart- och GIS-avdelningar arbetar med GIS-stöd till förvaltningarnas verksamhet, att förbättra medborgarnas tillgång till kommuninformation genom karttjänster och att effektivisera geodatainsamling. Här läser du om vad Lunds kommun, Upplands-bro kommun, Mjölby kommun och flera andra kommuner levererat på sistone, eller jobbar med, inom geodataområdet.

Lunds kommun har gjort en kartberättelse för förslag till ny översiktsplan. Alla dokument till översiktsplanen och hur kommunen kommunicerar i ÖP-arbetet kan du se här.

Kalmar kommun har tagit fram en Skulpturkarta, i form av en kartberättelse. Här lär du dig mer om Kalmars skulpturer! De äldsta skulpturerna är från 1500-talet och den senaste från 2000-talet. Läs mer på Kalmars webbplats.

Den 10 november öppnar Karlstads kommun Karlstadsrummet – en utställning där invånarna kan ta del av digitala visualiseringar och 3D-modeller om planerade stadsprojekt. Inspiration har hämtats från Stockholm och Göteborg, bland annat. 

Svedala kommuns GIS-avdelning har tagit fram en kartberättelse där invånarna kan läsa och tycka till om kommunens webbaserade översiktsplan. Läs mer om Svedalas översiktsplan 2018

Upplands-bro kommun har lanserat ett kartbaserat verktyg för felanmälan, som så klart kan användas även i mobilen/läsplattan.

I Mjölby kommun har en ny karttjänst tagits fram. Den nya digitala kartan innehåller fler funktioner och mer information av intresse för kommuninnevånarna. Läs mer om Mjölbys karttjänst

I Borås stad använder geodataavdelningen drönare för att fotografera och filma stadens gator inför kommande planeringsarbeten. Läs mer på boras.se.

Läs även nyhetsartikeln:

Första digitala bygglovstjänsten för mur och plank (i Helsingborgs stad)