Microsoftveteran blir VD på ESRI S-GROUP
2010-09-17

Lars Backhans tillträder som VD på ESRI S-GROUP Sverige den 1 oktober. Rekryteringen ska ses som ett strategisk steg att fortsätta växa och utveckla koncernen.”Det ska bli oerhört roligt att arbeta hos Nordens främsta GIS-aktör, möjligheterna är enorma”, säger Lars Backhans.

Lars Backhans, 51, kommer närmast från analysföretaget Radar Group International där han i rollen som vice VD fungerat som rådgivare och coach till styrelser och ledningsgrupper inom näringslivet, rörande försäljning och inköp av IT-lösningar. 

Tidigare har Lars Backhans haft en lång karriär på Microsoft – både i Sverige och i USA – samt innehaft många olika befattningar, senast som vice VD och marknadschef på Microsoft Sverige.

”Det är med stor glädje som vi stärker vår organisation med den kunskap och erfarenhet som Lars representerar”, säger Per Carlsson, avgående VD för ESRI S-GROUP och tillträdande operativ chef för den övergripande S-GROUP-koncernen och fortsätter: 

”Användandet av GIS, Geografiska informationssystem, inom nya områden kommer att ta fart tack vare ökad tillgänglighet till geodata, snabbare och säkrare IT-infrastrukturer, samt nya distributionssätt via tjänstebaserade molnlösningar. Vi ligger i framkant i Sverige och globalt vad gäller teknik- och affärslösningar för GIS. Våra kunder vill se ökad nytta genom större användande och spridning av geodata. Det ställer krav på tillgång till stark kompetens och strategiska partnernätverk, detta är något Lars kommer att bidra till att utveckla”. 

Användandet av GIS växer och ESRI S-GROUP har en hög ambition att skapa fortsatt tillväxt baserat på stor nytta för kunder i form av ökad säkerhet, minskad miljöpåverkan, förbättrad effektivitet samt ökad samverkan i samhället tack vare GIS, nyttor som bidragit till att S-GROUPS tillväxt på 20 %.

”Jag är jätteglad över möjligheten att ta över som VD för ESRI S-GROUP Sverige.  Jag är övertygad om att vi bara sett början på tillämpningar av kartbaserade system. Det är många gånger som jag sett kunder stå inför stora affärsbeslut och önskat att de hade tillgång till den geografiska dimensionen”, säger Lars Backhans.

Under de senaste åren har ESRI S-GROUP sett hur offentlig sektor – kommuner och statliga myndigheter – allt tydligare visat hur geografiska informationssystem integrerade med verksamhetssystemen ökar effektiviteten och servicenivån till medborgare, företag och andra organisationer. Kunderna inom skog, transport och logistik har visat hur ett klokt användande av GIS påverkar affärsresultatet positivt och ökar säkerheten för de anställda.

”Den nya generationen medarbetare är vana vid kartbaserade konsumenttjänster överallt – på sina smarta mobiltelefoner såväl som på datorer. Det accelererande användandet av dessa tjänster kommer att öka efterfrågan på mer avancerade GIS-lösningar för alla företag och organisationer”, menar Lars Backhans och avslutar med att ge en vink om sina egna ambitioner kring företagets tillväxtpotential:

”Jag uppskattar att någonstans kring 75-80 % av alla affärsbeslut har en geografisk dimension och det är dags för resten av den privata sektorn att börja integrera sina beslutsstödjande verksamhetssystem med GIS. Och den affären, den ska vi ha merparten av”.

Lars Backhans CV: http://se.linkedin.com/in/larsbackhans

 

För ytterligare information kontakta:

Per G Carlsson, VD ESRI S-GROUP
per.carlsson@esri-sgroup.se
Tel: 026-15 05 02

 

Om ESRI S-GROUP Sverige AB

ESRI S-GROUP är Nordens ledande GIS-företag. Vi arbetar med världens främsta programvaror för hantering av geografisk information. ESRI S-GROUP har 150 medarbetare i Stockholm, Malmö, Gävle, Falun, Karlskrona och Växjö. Vi omsätter mer än 200 miljoner kronor och våra produkter och lösningar finns hos fler än 30 000 svenska användare. Se www.esri-sgroup.se.

 

Om S-GROUP koncernen

S-GROUP arbetar med världens främsta programvaror för hantering av geografisk information och tillhandahåller IT-baserade lösningar affärs- och verksamhetslösningar för företag, kommuner och myndigheter. S-GROUP har 200 medarbetare i Sverige, Finland, Polen och Litauen. Huvudkontoret finns i Gävle. Vår genomsnittliga tillväxt per år de senaste 15 åren har varit 20 procent och år 2009 omsatte vi 250 miljoner kronor.