SCB-avtal ger företag kraftfullt verktyg för ökad insikt
23 juni 2010

Pitney Bowes Business Insight får genom ett avtal med Statistiska Centralbyrån SCB tillgång till befolkningsdata i Sverige.

Genom att använda Pitney Bowes MapInfo Professional med SCB-data och kombinera dessa med kundernas egna datakällor framgår befolkningens struktur och sammansättning i ett visst givet område. De får en tydlig grafisk bild på hur och var folk bor och verkar. Sådan detaljerad kunskap är av stor betydelse när det gäller företags nyetableringar, optimering av säljdistrikt och planering av marknadsföringskampanjer.

När ett företag skall expandera sin verksamhet ställs de inför många frågor, som till exempel: Var finns de lönsamma lägena? Var ska nya bostäder byggas? Var ska nya skolor etableras? Var ska nya butiker startas? Genom att koppla ihop SCB-data med egna kundregister framträder en klarare bild som kan ge många av svaren.

Nyckeln till framgång ligger i att förstå sina kunder och marknad bättre.

– Våra kraftfulla simuleringsprogram är ett bra stöd för företagen när de planerar för nyetablering av butiker eller produktionsanläggningar, en förändrad transportlogistik, optimering av säljdistrikt eller en marknadskampanj i en viss region, säger Henry Fosselius, Regional Manager Nordic på Pitney Bowes Business Insight.

 Några av de parametrar som SCB:s befolkningsregister innehåller:

  • Befolkning efter kön och ålder i 5-års intervaller
  • Befolkning 20-64 år efter utbildningsnivå och sysselsättning efter bransch
  • Befolkning 20+ år efter sammanräknad förvärvsinkomst
  • Familjer 20+ år efter köpkraft
  • Fordon i trafik ägda av fysisk person efter fordonsslag

Kontakt:
Henry Fosselius, Pitney Bowes Business Insight Tel 08-578 770 00
Michael Brask, Pitney Bowes Business Insight Tel 08-578 770 00

Om Pitney Bowes Business Insight
Pitney Bowes Business Insight (PBBI) är en division i Pitney Bowes Inc.

PBBI erbjuder sina kunder lösningar för att skapa, serva och utveckla kundrelationer. Våra programvaror och tjänster gör att företagen kan utveckla sina kunddatabaser till ett konkurrenskraftigt verktyg och skapa direkta fördelar på dagens globala marknader genom en djupare kunskap och förståelse om kunden. För mer information www.pbinsight.com

Om Pitney Bowes
Pitney Bowes är ett globalt teknologiföretag med en årlig omsättning på cirka 6,3 miljarder USD, vars produkter, service och lösningar levererar värde inom och bortom post- och dokumenthanteringslösningar. Företaget grundades år 1920 och de cirka 35 000 anställda levererar teknologi, tjänster och innovation till mer än två miljoner kunder i hela världen. För mer information: www.pb.com