Hexagon förvärvar Intergraph, ledande leverantör av CAD- och GIS-mjukvara

Hexagon AB har den 6 juli 2010 ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i amerikanska mjukvarukoncernen Intergraph Corporation.

Sammanfattning

Hexagon förvärvar Intergraph, en global leverantör av industrispecifika mjukvaruprodukter. Köpeskillingen uppgår till 2 125 MUSD för skuldfritt bolag (Enterprise value). Förvärvet kommer att ytterligare förstärka Hexagons position som en världsledande mätteknikkoncern. Transaktionen förväntas generera betydande synergier. Förvärvet är fullt finansierat via bankfaciliteter. Hexagon har för avsikt att genomföra en nyemission motsvarande 850 MUSD så snart som möjligt efter det att transaktionen är genomförd.

Beskrivning av Intergraph

Intergraph grundades 1969 och är en ledande leverantör av mjukvara inom Computer Aided Design (CAD) och Geografiska Informationssystem (GIS). Dessa mjukvaru-produkter gör det möjligt att visualisera, presentera och bearbeta komplexa datamängder. Företag, myndigheter och säkerhetsorganisationer i mer än 60 länder förlitar sig på Intergraphs industrispecifika mjukvarulösningar för att omvandla och återge stora mängder data i ett användarvänligt format, vilket sedan ligger till grund för att kunna göra analyser, dra slutsatser och fatta väl underbyggda beslut. Intergraph bedriver verksamhet i två divisioner: Process, Power & Marine (PP&M) och Security, Government & Infrastructure (SG&I). PP&Ms produkter hjälper användare att designa, konstruera och driva mer effektiva processindustriella anläggningar och fartyg, såväl on- som offshore inom bland annat olja, gas, kemikalier samt farmaceutisk industri. SG&I skapar så kallade intelligenta kartor, beskyddar kritisk infrastruktur och tillgodoser säkerhet för hundratals miljoner människor världen över.

De senaste åren har Intergraph konsekvent redovisat goda finansiella resultat. Under 2009 uppgick Intergraphs omsättning till 770 MUSD och rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) till 189 MUSD. Företaget förväntas redovisa en omsättning om cirka 830-840 MUSD och ett EBITDA-resultat om cirka 200-210 MUSD för 2010. Under 2009 stod USA för 40 procent av Intergraphs omsättning, EMEA för 36 procent, Asien för 15 procent och övriga delar av världen för 9 procent.

Intergraph förväntas visa betydande tillväxt under de kommande åren. Bolagets produkter gynnas av underliggande globala tillväxttrender såsom energikonsumtion, det ökande behovet av offentlig säkerhet samt den globala infrastrukturutbyggnaden.

Intergraphs huvudkontor ligger i Huntsville, Alabama, USA och bolaget har cirka 4 000 anställda i 34 länder.

Bakgrund och motiv till förvärvet

Intergraph uppfyller samtliga förutsättningar som Hexagon har formulerat för en mjukvarudriven expansion. Hexagons mätprodukter kan idag fånga miljontals datapunkter (point cloud) via olika typer av laserbaserade sensorer. Sensorerna kan vara markbaserade eller luftburna. Hexagon är världsledande inom tredimensionell lasermätning vilket i kombination med Intergraphs ledande ställning inom GIS och CAD applikationer ger Hexagon möjlighet att utveckla och leverera unika integrerade lösningar som ökar användarens produktivitet.

Se även: Analytiker: Hexagons köp i linje med strategin

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo