Ronneby kommun förebygger översvämning
Stockholm, 2010-06-02

Ronneby analyserar riskerna med vårfloden och stigande havsnivåer för att förebygga katastrofer

Ronneby kommun är bland de första i landet att tillämpa en ny analysteknik i kombination med SCBs fastighetsdata.

Med hjälp av ett fullt integrerat tredimensionellt GIS-verktyg, får man ett mycket kvalificerat beslutsunderlag för bedömning och hantering av översvämningsrisker. 

Verktyget kan sammankopplas med Fastighetsdata och SCBs befolkningsstatistik, vilket innebär att länsstyrelsernas och kommunernas planerare vet exakt vilka fastigheter och hur många människor som bor i de hotade områdena.

– Eftersom modellen har mycket hög noggrannhet och kan hantera många olika faktorer får vi ett utomordentligt bra underlag för att besluta om åtgärder och riskhanteringsplaner, säger David Gillanders, stadsarkitekt inom samhällsbyggnadsenheten i Ronneby kommun. Vi vet även genom kopplingen till fastighetsdata och snart även SCBs befolkningsdata, exakt hur många som bor i de hotade områdena och kan planera för hur en möjlig omfattande evakuering skulle genomföras.

– Men framför allt kan vi förebygga kommande katastrofer genom att vi kan ge avslag på ansökningar om bygglov i områden där hotbilden bedöms som hög.

– Vi kan också identifiera vilka åtgärder som skulle kunna förhindra eller begränsa skadeverkningarna, exempelvis genom att peka på var vallar borde byggas eller förstärkas, säger David Gillanders.

Ronneby kommun planerar i ”worst case-scenariot” med flera samtidiga parametrar – ett djupt lågtryck, ösregn, vårflod, en havsnivåhöjning på 50 cm samt en ”hundraårsstorm”. Detta kan då ge en tillfällig vattenhöjning på hela 2,2 meter. Detta skulle innebära att stora delar av staden och kommunen blir översvämmade. En vattennivåhöjning i den omfattningen innebär att åar och älvar börjar rinna baklänges den sista biten ut mot havet.

Modellen påvisar även hur grundvattennivån påverkas av havshöjningen. Stigande grundvattennivå skulle kunna leda till att saltvatten tränger in i brunnar och sötvattentäkter och dessutom till att det uppstår översvämningar även på platser där det vid en mindre avancerad analys inte ser ut att vara någon risk för det.

Discover 3D-modulen hanterar topografiska data insamlade med laserskannade höjddata, LIDAR-data, och data från MapInfo/Discover och överför dessa till en tredimensionell miljö. Därmed kan man med stor precision visualisera en verklig miljö i datorn och simulera olika scenarier. Modellen bygger på uppmätta topografiska koordinater ner till centimeternivå i alla riktningar.

– Med det kraftfulla simuleringsprogrammet i Discover 3D kan vi stödja de ansvariga i arbetet med att uppfylla kraven i EU-direktivet, säger Henry Fosselius, Regional Manager Nordic på Pitney Bowes Business Insight.

För mer information:

David Gillanders, stadsarkitekt inom samhällsbyggnadsenheten i Ronneby kommun, Tel 0457-61 82 25

Henry Fosselius, Pitney Bowes Business Insight Tel 08-578 770 00

Håkan Karlsson, Pitney Bowes Business Insight Tel 08-578 770 00

Pitney Bowes Business Insight (PBBI) är en division i Pitney Bowes Inc.

PBBI erbjuder sina kunder lösningar för att skapa, serva och utveckla kundrelationer. Våra programvaror och tjänster gör att företagen kan utveckla sina kunddatabaser till ett konkurrenskraftigt verktyg och skapa direkta fördelar på dagens globala marknader genom en djupare kunskap och förståelse om kunden.

För mer information www.pbinsight.com

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo