Westan Logistik väljer system från Triona
Borlänge, 2010-06-14

Westan Logistik i Östersund har valt TRACS från Triona som transportledningssystem för rundvirkesverksamheten. Westan Logistik stärker därigenom verksamhetens framtida effektivitet och kvalitet.

Westan Logistik ska i första skedet använda TRACS i sin transportledning och till planeringsstöd för sina rundvirkesfordon. Systemet består av en kontorsdel och mobila fordonsdatorer.

Enligt Westan Logistiks Peter Westlin är TRACS den optimala lösningen för att kunna fortsätta expandera och utveckla sina rundvirkestransporter.

- Våra kunder ställer allt högre krav på flexibilitet, effektivitet och leveranskvalitet och för att möta dessa investerar vi i TRACS. TRACS anser vi vara det enda system som uppfyller våra krav gällande den senaste tekniken.

Vi känner oss trygga med att kunna ha TRIONA som en av våra samarbetspartner när det gäller mobila system och vi värdesätter deras kompetens och erfarenhet gällande skogliga IT-lösningar. Nu står vi väl rustade för att kunna möta kundernas framtida krav. Det känns bra att än en gång ta ett tekniksprång som ger vårt företag en ledande position på rundvirkes- och biobränslemarknaden, avslutar Peter.

TRACS bygger på en helt modern IT-plattform med ett kartcentrerat gränssnitt mot användarna. I systemet nyttjas Fleetechs generella fordonsplattform och kommunikationslösning vilket ger möjlighet till flera olika funktioner i fordonet t.ex. orderhantering, intelligent hastighetsanpassning, färdskrivarurtankning och fordonsuppföljning. Systemets mobila enheter kan fjärruppdateras vilket radikalt minskar systemens underhållskostnader och ökar fordonens tillgänglighet.

Se också: www.triona.se och www.westan.nu

För ytterligere information, kontakta:

Triona

Mats Bayard,

mats.bayard@triona.se

+46 733917 880

 

Westan Logistik

Peter Westlin

peter@westan.nu

+46 7068 00 611

 

Triona AB

Triona är ett IT-företag som kombinerar stort verksamhetskunnande inom framför allt transportinfrastruktur, trafik, transporter samt skog, såg och virkesflöden med spetskompetens inom systemutveckling och systemförvaltning. Våra kunder finns i huvudsak i Sverige och Norge men vi ser Norden som vår hemmamarknad. Vi omsätter ca 110 MSEK och har ca 110 medarbetare. Triona är anslutet till Alternativa aktiemarknaden.