Ny kommunikatör på Geoforum Sverige

Emma 200X270Geoforum Sverige växer och nu hälsar vi Emma Sterner Oderstedt varmt välkommen! Emma kommer att arbeta deltid på kansliet med kommunikationsinsatser inom våra påverkansfrågor, kommunikation via webb, nyhetsbrev och sociala medier samt jobba med utveckling av digitala kanaler.

Emma Sterner Oderstedt har tidigare arbetat med forskningskommunikation och kommunikationsinsatser kring hållbarhetsfrågor som energieffektivisering, tillgänglighet och jämställdhet inom samhällsbyggnadssektorn.

– Jag ser fram emot att bidra till det viktiga arbete som Geoforum Sverige och dess medlemmar i branschen driver inom geodataområdet. Geoforum Sverige är en viktig aktör för att samla branschens röst och bidra till kompetensförsörjning, öppna geodata och digitala samhällsbyggnadsprocesser för större samhällsnytta.

Kontaktuppgifter till Emma Sterner Oderstedt