Skogsbrand
Geocell tillgänglig vid naturkatastrofer

Lantmäteriets geocell tar fram detaljerade kartor som kan vara avgörande för att en räddningsinsats ska kunna ske snabbt och effektivt. Nu får även MSB tillgång till en geocell som ska kunna hjälpa till vid naturkatastrofer och andra kriser i samhället.

Lantmäteriets geocell kan närmast beskrivas som en mobil kartverkstad med utrustning och personal som kan arbeta i fält med att, från digitalt material, ta fram detaljerade papperskartor som ger en viktig lägesbild vid extrema händelser. Geocellen har tidigare endast varit tillgänglig för Försvarsmakten, men efter en överenskommelse med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skapar nu Lantmäteriet ytterligare en geocell som ska kunna hjälpa till vid naturkatastrofer och andra kriser i samhället.

Under förra sommarens torka bidrog Lantmäteriet med en geocell under den stora skogsbranden utanför Ljusdal. Den visade sig bli ett värdefullt stöd till räddningsstaben och andra medverkande på plats. Lantmäteriet har nu utbildat personal för att kunna bemanna ytterligare en geocell.

Geocellen går in vid kriser när kommuner, landsting och regioner anser att deras egna resurser inte räcker till. Geocellen ska även kunna bidra med kartmaterial till media. Från och med 1 juni är Lantmäteriets geocell en permanent del av Sveriges krisberedskap.

Läs hela pressmeddelandet från Lantmäteriet

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo