nätverk data triangulering
Plan för bättre informationsutbyte i offentlig sektor

Sverige saknar flera av de förvaltningsgemensamma lösningar för datautbyte som finns i många andra länder. Brist på samordning har resulterat i ineffektivitet. Nu har Lantmäteriet, DIGG och ett antal andra myndigheter rapporterat regeringsuppdraget om säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn.

Bolagsverket, Domstolsverket, Försäkringskassan, E-hälsomyndigheten, Lantmäteriet, Myndigheten för digital förvaltning och Skatteverket fick våren 2018 tillsammans i uppdrag att lämna förslag som ska öka säkerheten och effektiviteten av elektroniska informationsutbyten i den offentliga sektorn.

I slutrapporten föreslår myndigheterna att det ska etableras fyra kategorier av förvaltningsgemensamma byggblock till stöd för ett mer enhetligt och säkert informationsutbyte. Det handlar exempelvis om standarder, specifikationer, ramverk och digitala tjänster.

Enligt myndigheterna är nästa steg för att åstadkomma detta:

  • nya regeringsuppdrag och finansiering för att ta fram en färdplan och analysera, utveckla och realisera prioriterade byggblock
  • att en nationell styrform säkerställs
  • att ett rättsligt beredningsorgan inrättas enligt Digitaliseringsrättsutredningens förslag.

I rapporten har myndigheterna genomfört en omfattande behovs- och omvärldsanalys som pekar på stora positiva effekter för offentlig sektor och samhället i form av effektiviseringar till följd av ökad återanvändning och interoperabilitet samt stärkt styrning och samordning. 

– För att den offentliga sektorn ska kunna erbjuda nya och bättre tjänster måste informationsutbytet mellan myndigheter, och mellan myndigheter och medborgare, blir effektivare och säkrare, säger energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, som tagit emot rapporten.

Läs mer på Lantmäteriets webbplats

Läs mer i regeringens pressmeddelande

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo