Smart Built Environment profilbild
Startskott för projekt om geodata och BIM

I slutet av januari gick det officiella startskottet för projektet Leveransspecifikationer för Geodata-BIM. Projektet har beviljats medel i Smart Built Environments senaste utlysning och ska bidra till ett effektivare datautbyte i samhällsbyggnadsprocessen. Det ingår även som en del av Geodatarådets handlingsplan.

Projektet handlar om att stödja framtida datautbyte genom att utveckla och testa leveransspecifikationer utifrån det som gjorts inom projekten Smart planering för byggande och Får Jag Lov? Det ska även bidra till handbok för användning och ge förslag på vidareutveckling av identifierade specifikationer och system, samt ge input till Geodatarådets handlingsplan, Fokusområde 3: Standardisering av grunddata. Bakgrunden är att till exempel Svensk geoprocess och IFC ger möjligheter till ett flertal alternativa lösningar för att beskriva objekt.

Leveransspecifikationer för Geodata-BIM består av tre arbetspaket som har stöd av dels en expert- och teknikgrupp samt en referensgrupp. Projektet koordineras av Lantmäteriet med Karin Neland i spetsen.

Startmötet för projektet hölls den 30 januari, men i praktiken påbörjades arbetet i de tre arbetsgrupperna redan i slutet av november 2018. Påbörjade arbetsinsatser kunde därför presenteras under startmötet. Projektet planeras att avslutas den 31 december 2019. 

Läs mer om startmötet och projektet