Myndigheter har tecknat avtal om geodatasamverkan

Den 9 december vid det första partssammanträdet för geodatasamverkan träffades ett 20-tal myndigheter och skrev under avtal. Samverkansavtalet innebär bland annat nya möjligheter att få tillgång till geodata från statliga myndigheter och kommuner - via geodataportalen. Den enklare tillgången till geodata kommer att underlätta t ex viktiga saker som miljöarbete och räddningsinsatser.

Nu börjar det verkligen hända saker inom arbetet kring geodatasamverkan. Den 1 januari 2011 lanseras Geodataportalen i ny version med information om datamängder från de parter som nu ingår i geodatasamverkan. Samtidigt går Geodataprojektet över i en förvaltningsfas vilket betyder att arbetet med geodataportalen och andra frågor som drivits inom projektet kommer att ske inom Lantmäteriets förvaltningsorganisation. Det blir efter årsskiftet också möjligt för kommuner att gå med, dvs att underteckna samverkansavtal, för att kunna visa upp sin egen information och få enkel tillgång till andra samverkansparters geodata, eller medverkansavtal som gör det möjligt att visa upp vilken information kommunen har.

Myndigheter, kommuner och andra som vill delta i geodatasamverkan kan vända sig till Geodatasekretariatet på Lantmäteriet.

Om geodatasamverkan på geodata.se

 

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo