Lagen om geografisk miljöinformation är beslutad

Lagen om geografisk miljöinformation är beslutad

Nu har riksdagen beslutat om en ny ramlag - lag om geografisk miljöinformation. Den innehåller de lagregler som krävs för att genomföra EU-direktivet Inspire i Sverige.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2011

Läs om lagen på geodata.se