En samverkans- och affärsmodell för geodataområdet tas fram

Geodataprojektet, som är en del av arbetet med att skapa en infrastruktur för geodata i Sverige, har tagit fram ett förslag till en samverkans- och affärsmodell för geodataområdet. Modellen syftar bl a till att effektivisera samverkan mellan informationsansvariga myndigheter och att underlätta för övriga användare att nyttja deras samlade utbud av geodataprodukter.

Modellen ska realiseras genom att parterna tecknar ett samverkansavtal. Det är tänkt att modellen ska införas stegvis och med ett rejält kliv från den 1 januari 2011.

Den 17 maj skickades förslaget till samverkansavtal med bilagor och en del ytterligare underlagsmaterial till de myndigheter som förväntas få informationsansvar enligt INSPIRE. Dessa myndigheter bjuds också in till ett avstämningsmöte den 18 juni. Syftet med mötet är att så långt som möjligt nå enighet när det gäller uppbyggnad och villkor för geodatasamverkan.

Övriga statliga myndigheter, kommuner och vissa andra organ kommer också att erbjudas att ta del av de informationsansvarigas samlade utbud av geodataprodukter utifrån enkla och enhetliga villkor.

 

 

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo