Regeringsproposition med lag för genomförande av INSPIRE överlämnad till riksdagen

Den 27 maj överlämnades regeringens proposition "Ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation, 2009/10:224" till riksdagen.

I denna föreslås den nya ramlag som krävs för att genomföra INSPIRE-direktivet - "lag om geografisk miljöinformation". Lagen börjar gälla 1 januari 2011 enligt förslaget.

"Lagen syftar till att etablera en infrastruktur med ett sammanhängande system för tillgång till och utbyte av geografisk information som har elektronisk form och som är användbar för verksamheter och åtgärder som kan påverka människors hälsa eller miljön (geografisk miljöinformation). Det sammanhängande systemet för geografisk miljöinformation som inrättas i Sverige ska vara en del av motsvarande informationssystem inom EU."

Propositionen innehåller också bestämmelser om möjligheter att begränsa tillgängliggörandet av geografisk information på grund av t.ex. sekretess och behandling av vissa personuppgifter, och uttrycker att möjlighet att föra manuell registerkarta bör upphöra att gälla.

Läs mer

 

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo