Nytt kring utvecklingen av Galileo, EGNOS och GMES

En rymdstrategi för Europeiska unionen som kommer till nytta för dess medborgare ska tas fram. I ett meddelande från Europeiska kommissionen finns information om utvecklingen av satellitnavigationssystemet Galileo och EGNOS samt GMES (systemet för miljöövervakning och säkerhet).

Kommissionen har tagit fram ett underlag för en strategisk framtidsdiskussion om en europeisk rymdpolitik. Syftet är att förmedla idéer, förslag och perspektiv rörande prioriteringar för en sådan diskussion och en eventuell rymdstrategi. Meddelandet innehåller konkreta förslag men redogör för ett antal möjliga prioriteringar för EUs fortsatta arbete med rymdfrågor.

Kommissionen meddelar att det under 2011 kommer tas fram ett förslag till lagstiftning med målet att anpassa det institutionella ramverket som berör Galileo- och EGNOS-programmen. En prioritering är att GMES implementeras snabbt och effektivt och är fullt operabelt 2014.

Läs mer i en Faktapromemoria från Regeringskansliet