PM om nyttan av fria adressdata i Danmark

Danish Enterprise and Construction Authority (DECA) har publicerat en rapport om analysen av de sociala och ekonomiska nyttor som uppstått till följd av ett beslut (år 2002) om att tillhandahålla danska adressdata från offentlig sektor utan kostnad, för återanvändning inom såväl offentlig som kommersiell sektor.

Den huvudsakliga slutsatsen av studien är att beslutets direkta ekonomiska nyttor för samhället under perioden 2005-2009 uppgår till runt 62 miljoner euro (~471 miljoner DKK). De totala kostnaderna som beslutet medfört t o m 2009 har varit runt två miljoner euro. För 2010 har det uppskattats att samhällsnyttorna kommer att ligga runt 14 miljoner euro, medan kostnaderna kommer att vara 0,2 miljoner.

På EURADINs 1st European Address Conference som hölls i juni 2010 presenterade Morten Lind resultat från studien. Presentationen finns på konferensens webbplats.

Läs rapporten The Value of Danish Address Data (publicerad 7 juli 2010).