Nästa GI Norden-konferens äger rum i Finland

Nästa år, 2011, kommer ProGIS i Finland att arrangera GI Nordens årliga konferens i Åbo (Turku) 8-9 juni. Temat för arrangemanget är New culture of using GIS. Även detta år planeras en sommarskola i samband med konferensen.

Läs mer