Rapport från INSPIRE Conference 2010

Den 22-25 juni arrangerades INSPIRE Conference 2010. På denna årliga konferens, som arrangeras av EU-kommissionen, rapporteras det kring arbetet med att förverkliga INSPIRE. Lars-Kristian Stölen, styrelseledamot i ULI, var på plats i Krakow och här kan du läsa en kort summering och hans reflektioner.

EU-kommissionens fjärde INSPIRE-konferens "INSPIRE as a framework for cooperation" arrangerades i Krakow, Polen. Konferensen samlade ca 670  deltagare.

INSPIRE-direktivet berör inte enbart den Europeiska Unionens medlemsstater, idéerna bakom direktivet intresserar även andra delar av världen, framförallt INSPIRE som:

 • ett instrument för att skapa ekonomisk växt 
 • en process för att effektivisera beslutsfattande inom offentlig verksamhet
 • ett verktyg för spridning av rumslig information i ett kunskapssamhälle
 • en modell för internationella samarbeten

Fokus för årets konferens låg på INSPIRE som ett ramverk för samarbeten.

Utmaningar för INSPIRE

Några utmaningar för INSPIRE framöver i ett internationellt perspektiv är att:

1. Vi måste förstå den globala miljö vi arbetar i och vilka aktörer som påverkar oss. Exempel på aktörer är OGC, ISO, GMES, SEIS, UNSDI, Google, Microsoft, ISDE, EEA, GEO, GEOSS, ISDR osv. INSPIRE har valt att fokusera på Group on Earth Observations (GEO) och Global Earth Observation System of Systems (GEOS) som de globala initiativ som INSPIRE knyts till som en del av en "systems of systems" infrastruktur.

2. Påverka andra initiativ och erbjuda tekniska lösningar som bör bli internationella "best practices".

3. Marknadsföra INSPIRE som en deltagande, öppen och transparent process.

4. Erbjuda INSPIRE som en konceptuell modell som bygger på följande principer:

 • stegvis implementation
 • startar med en minimumnivå
 • använder kostnads/nyttoanalyser
 • anpassar sig till lokala förutsättningar
 • baseras på en evolutionär process

5. Etablera INSPIRE-specifikationerna som internationella standarder. Inga andra initiativ tar fram så många standarder och dataspecifikationer. Global interoperabilitet blir enklare om fler aktörer tillämpar INSPIRE-standarder.

6. Driva på forskning och utveckling kring "Spatial Data Infrastructure" (SDI) genom att profilera SDI som ett centralt utvecklingslab där "geo-visionaries can think out of the box".

7. Dagens SDI:er reflekterar inte de förändringar som sker i samhället, t.ex.

 • Den dominerade roll som privat sektor spelar (Google, Microsoft)
 • Sociala nätverk (Facebook)
 • teknologiskiften (Smartphones tar över)

 

Koppling mellan GEOSS, INSPIRE och GMES intiativen

De tre initiativen GEOSS, INSPIRE och GMES har många  gemensamma nämnare, bland annat fokus på miljöpolitik, användning av observationsdata och tjänster, geomatik och geografisk information, internationellt fokus och användning av geodatastandarder samt uppbyggnad av infrastrukturer för rumslig information. Varje initiativ har sin egen tidslinje och olika tillvägagångssätt för teknisk utveckling, därmed riskeras utveckling av separata, inkompatibla tjänster som inte dra nytta av fördelarna med interoperabilitet. Alla tre initiativen är på väg över i en operativ fas där det är avgörande för intressenter och beslutsfattare att interoperabilitet mellan initiativen säkerställs och att strategier tas fram för att säkerställa en kontinuerlig utveckling.

Det nu avslutade GIGAS- (GEOSS, INSPIRE, GMES, an Action in Support) projektet startades för att identifiera interoperabilitetsluckor och bygga broar mellan initiativen. GIGAS har tagit fram ett antal rekommendationer som ska säkerställa konvergens mellan initiativen och att alla tre projekten bygger en infrastruktur baserat på ett gemensamt ramverk.

Även om GIGAS har avslutats så kommer de nätverk som har byggts upp  inom  GIGAS att förbli aktiva och fortsätta att påverka och forma utvecklingen av tre initiativen. Detta omfattar ett antal verksamheter som har initieras under projektets löptid och som kommer att fortsätta efter projektet. Exempel är:

 • European GEO Standards and Interoperability Forum (SIF)
 • GIGAS Disaster Scenario and GIGAS Data Interoperability contributions to the GEOSS Architecture Implementation
 • GEOSS, INSPIRE, GMES , SEIS interest group hosted by the INSPIRE Forum
 • GIGAS rapporterna och webbplatsen är en bra utgångspunkt när man letar efter standarder och rekommendationer för de flesta problemställningar relaterade till SDIer.

Kloka ord om uppbyggnad av infrastrukturer för geodata

  Slutligen några kloka råd om uppbyggnad av SDIer:
  "SDI's are about working smarter not harder"
  "Interoperability seems to be about integration of information. It's really about changing organisational behavior".

Av Lars-Kristian Stölen, Sveriges geologiska undersökning och medlem i ULIs föreningsstyrelse

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo