Nytt datum för EURADINs adress-konferens: 15 juni

EUROGI bjuder in till den första europeiska adress-konferensen "Addressing the future". Nytt datum för konferensen som arrangeras av EURADIN i Bryssel är 15 juni.

EURADIN - EURopean ADdress INfrastructure är ett EU-projekt med syfte att bygga upp ett "Best Practice Network" för att stödja harmonisering av adresser vad gäller definition, registrering och tillgång till adress-data i Europa - ett projekt som EUROGI stödjer.

Läs mer

Branschkalender

nyhetsbrev platta kaffekopp

lediga jobb, medarbetare vid dator

bli medlem händer med pusselbitar

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo