Seminarium om Geodatasamverkan i Östersund

Jämtlands GIS-förening arrangerar Seminarium om Geodatasamverkan den 17 november 2010 i Östersund.

Sverige bygger en infrastruktur för geodata, vilket innebär samverkande system, regelverk och tjänster för att söka, hitta och använda geodata från myndigheter och kommuner. Se geodata.se. Detta kommer på sikt beröra i stort sätt alla användare av geografiska data.

Vad är priset?
Blir det lättare att hitta och använda rätt geodata till rätt ändamål?
Kan nya tjänster användas i mina befintliga GIS applikationer?
Hur påverkas mina befintliga avtal för nyttjande av geodata?

Läs mer (Inbjudan i pdf)