Workshop om geografisk information i planeringsprocessen i Katrineholm

GISiDé Sörmland arrangerar workshopen "Få informationen att flöda i planeringsprocessen!" den 25 november 2010 i Katrineholm.

Syftet med workshopen är; Att lyfta fram informationsbehovet och dess flöde från idé till inflyttning. Att skapa kontakter och nätverk för dem som arbetar inom planeringsprocessen och med planeringsinformation. Att stärka banden över de traditionella gränserna och på så vis öka användbarheten av den geografiska planeringsinformationen.

Läs mer