Visby, Almedalen
Din guide i Almedalen 2018

Geoforum Sverige presenterar din guide i Almedalen: seminarier, föreläsningar och events som fokuserar på användning av geodata, hur vi bygger framtidens smarta städer, arbetet för öppna data och hur vi skapar digitala samhällsbyggnadsprocesser.

Geoforum Sverige på plats i Almedalen

Geoforum Sverige är på plats i Almedalen! Här syns vi och sprider kunskap om vikten av öppna geodata och digitala planprocesser för att åstadkomma en effektiv utbyggnad av infrastruktur och bostäder. Det gör vi framförallt genom vår tidning ”Arbeta smart inom planering och byggande” som delas ut med Dagens Samhälle i Almedalen samt distribueras till kommunerna runtom i Sverige. Tillsammans med Lantmäteriet möjliggör vi att många röster når ut med budskapet om vikten av öppna geodata och digitala planprocesser. Du kan ladda ned tidningen på vår webb den 5 juli.

Almedalen 2018

Aktiviteterna är utvalda från det officiella programmet på almedalveckan.info.

Söndag 1 juli

Civilsamhällets farhågor och förväntningar på öppna data i kollektivtrafiken
Arrangör: Samtrafiken i Sverige AB, Trafiklab, Regeringskansliet.
Dag: 1/7 kl 15:30 - 17:00. Plats: Ryska gränd 9.
Beskrivning av samhällsfrågan: Vad är civilsamhällets syn på det kollektiva resandet? Hur kan vi säkerställa att nya tjänster inom kollektivtrafiken blir tillgängliga för olika grupper i samhället? Vad innebär användandet av öppna data för hur vi kan anpassa informationsflöden och skapa nya resandeformer?

Måndag 2 juli

Kräver öppna geodata nya former för dialog mellan producenter och användare?
Arrangör: Sveriges geologiska undersökning, Lantmäteriet
Dag: 2/7 2018 11:00 - 11:45. Plats: Ocean Surveyor, fartyg, Kajplats 1, Visby hamn
Beskrivning av samhällsfrågan: När svenska myndigheters geodata blir öppna data skapas ökad samhällsnytta. Samtidigt minskar myndigheternas direktkontakt med användarna. Vilka metoder krävs då för att följa användning och behov? Och behövs det för att kunna säkerställa att informationen ger största möjliga samhällsnytta?

Tillsammans för en smartare stad
Arrangör: Microsoft.
Dag: 2/7 kl 13:00 - 13:45. Plats: Södra kyrkogatan 3. Pickit, våning 2.
Beskrivning av samhällsfrågan: Städernas fortsatta utveckling kommer i allt större utsträckning handla om förmågan att nyttja den data som samhället genererar. Hur kan städerna och industrin tillsammans etablera de plattformar som behövs för att främja innovation och digital transformation? Hur långt kommer vi genom öppen data?

Kan digitalisering hjälpa växande svenska städer att ta ledartröjan i att bli klimatneutrala?
Arrangör: Viable Cities
Dag: 2/7 kl 16:00 - 17:00
Beskrivning av samhällsfrågan: Digitalisering är en kraftfull möjliggörare för innovation. Sådant som artificiell intelligens, blockkedjeteknik och delningsekonomi öppnar nya möjligheter. Hur kan digitalisering ställa om våra växande städer till att bli klimatneutrala? Hur kan städerna bli internationellt ledande?

Tisdag 3 juli

Hur kan vi utveckla den smarta staden och samtidigt ta ansvar för medborgarnas integritet?
Arrangör: ÅF, Ingenjörs- och designföretag.
Dag: 3/7 kl 08:30 - 09:30. Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2.
Beskrivning av samhällsfrågan: Den smarta staden gör det möjligt att genom samverkan över teknikområden och genom digitalisering lösa några av samhällets komplexa utmaningar och optimera resurser. Men vad händer med medborgarnas integritet när allt fler delar av staden blir uppkopplade och sammankopplade?

Fastighetsvärden för mångmiljardbelopp hotas av översvämning
Arrangör: SGU, Lantmäteriet, Sjöfartsverket.
Dag: 3/7 kl 09:00 - 10:00. Plats: Ocean Surveyor, fartyg. Kajplats 1.
Beskrivning av samhällsfrågan: Om den genomsnittliga havsnivån höjs med en meter hotas fastighetsvärden för mångmiljardbelopp av översvämning. Hur ökar vi samhällets förmåga att hantera klimatförändringarna och vilket stöd behöver kommuner och länsstyrelser för klimatanpassning av samhällsplaneringen?

Hur skapar vi smarta städer i Sverige?
Arrangör: KPMG
Dag: 3/7 2018 10:00 - 10:50
Beskrivning av samhällsfrågan: Är den smarta staden lösningen för att klara de samhällsutmaningar som den demografiska utvecklingen och urbaniseringen medför? Hur skapar vi hållbara, trygga och säkra städer med hjälp av digitalisering, infrastruktur och ny teknik?

Hur skapas smarta, hållbara och uppkopplade städer anpassade efter ständigt förnyade rörelsemönster?
Arrangör: American Chamber of Commerce in Sweden, Mastercard
Dag: 3/7 kl 10:30 - 11:30
Beskrivning av samhällsfrågan: Framtidens hållbara och uppkopplade stad ställer stora krav på samhällets olika aktörer. Vi diskuterar urban mobilitet och hur framtidens smarta städer bör och kan skapas.

Smarta städer vs. städer för smarta
Arrangör: Uppsala kommun
Dag: 3/7 kl 11:00 - 11:45
Beskrivning av samhällsfrågan: Smart teknik ger smartare städer. Visionerna om framtidens smarta städer är många. De handlar om såväl, självkörande bilar som nya lösningar för logistik och handel. Hur påverkas människor av utvecklingen och vilka bor i de smarta städerna?

Vad ska Google och Baidu styra i trafiksystemet? Vilken är det offentligas roll?
Arrangör: Mistra SAMS
Dag: 3/7 kl 13:30 - 14:30
Beskrivning av samhällsfrågan: Digital plattformsteknik ger goda möjligheter att nå hållbarhetsmål i trafiksystemet, med nya tjänster för tillgänglighet och mobilitet. Tekniken väcker dock frågor om rätten till personlig trafikdata och vilka mål som uppfylls av de nya tjänster som kommer transformera vårt sätt att förflytta oss.

Hållbar utveckling - Vilken betydelse har logistiken för framtidens smarta städer?
Arrangör: Servistik
Dag: 3/7 kl 14:30 - 15:30
Beskrivning av samhällsfrågan: Förtätade städer med ökad befolkning, ställer helt andra krav på innovation och logistik. Ökat fokus på hållbarhet och mer egoistiska än någonsin, går den ekvationen att lösa? Ja, genom samverkan kan logistiken bidra till positiva effekter i den nya smarta staden.

Onsdag 4 juli

Människor är underskattade – när vi skapar drömmar om den digitala staden
Arrangör: Expanded Societies, Stiftelsen Färgfabriken, White arkitekter.
Dag: 4/7 kl 08:00 - 09:00. Plats: Blue Charm, fartyg. Samhällsbyggararenan.
Beskrivning av samhällsfrågan: Vad är meningsfulla samhällen? Meningsfullt samskapande mellan människor sinsemellan, mellan människor och AI? Vi kommer att grunda delar av resonemanget på den av Regeringskansliets nyligen framtagna kartläggning ”Digitalisering för socialt smarta städer”. Det talas en hel del om vikten av mänskliga och sociala perspektiv, men vem om någon, är det som driver de frågorna?

Hur kan teknik i framkant hjälpa polis och räddningstjänst att rädda liv?
Arrangör: Telia.
Dag: 4/7 kl 09:00 - 09:45. Plats: S:t Hansgatan 9. Rosenhill.
Beskrivning av samhällsfrågan: Sverige ska bli bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Ny teknik ger nya möjligheter för polis, räddningstjänst med flera att hantera kriser och rädda liv. Hur säkerställer vi att svenska blåljusmyndigheter får tillgång till tekniska lösningar i världsklass?

Vilka är möjligheterna och riskerna med AI när Sveriges städer ska bli smartare?
Arrangör: Ny Teknik, Sveriges Ingenjörer
Dag: 4/7 kl 09:45 - 10:15
Beskrivning av samhällsfrågan: Vilken roll har AI i utvecklingen av smartare städer? Hur kan mindre städer dra nytta av den nationella satsningen?

Forum för hållbar stadsutveckling – framtidens hållbara stad
Arrangör: Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita, Svenska Stadskärnor, Sveriges Centrumutvecklare
Dag: 4/7 kl 13:15 - 14:00
Beskrivning av samhällsfrågan: Stadsutveckling är i dag en bred fråga som engagerar många, på både nationell, regional och lokal nivå inom politiken, civila samhället och det privata näringslivet. Städer behöver utvecklas så att alla dimensioner av hållbar utveckling – miljömässiga, ekonomiska och sociala – tas till vara.

Torsdag 5 juli

Bredband till hjärnan – Digitalisering och AI kräver visualisering och bildanalys
Arrangör: East Sweden, Visual Sweden.
Dag: 5/7 kl 13:00 - 13:45. Plats: Strandvägen 4. East Sweden Arena.
Beskrivning av samhällsfrågan: Big Data har fått ett ökat värde nu när datorer hittar mönster i data och ger beslutsstöd. Vilken roll har människan när maskiner får alltmer av intellektuell kapacitet? Vi diskuterar hur bildbaserad kommunikation öppnar för ”bredband till hjärnan” och visar exempel på hur visualisering öppnar upp för maskinell kommunikation av komplexa samband som ger människan insikt och förstärker de mänskliga förmågorna.

Fredag 6 juli

Hur kan öppna data vara en nyckel för att lösa samhällets utmaningar?
Arrangör: Hack for Sweden, Google.
Dag: 6/7 kl 10:00 - 11:00. Plats: Hästgatan 1.
Beskrivning av samhällsfrågan: Ett av regeringens mål för digitaliseringen av den offentliga förvaltningen är en enklare vardag för medborgare samt en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet. Hur kan myndigheter, organisationer och andra aktörer i samhället dela med sig av sina öppna data?

Hur kan vi öka innovationskraften i Sverige?
Arrangör: Hack for Sweden, Google Cloud.
Dag: 6/7 kl 11:00 - 12:00
Plats: Hästgatan 1.
Beskrivning av samhällsfrågan: Hur kan Sverige öka innovationstakten och bli ett föregångsland avseende digitalisering, öppna data och innovation? Hur skapar vi medborgardriven innovation på riktigt?