GEOINFO 2011 & internationell SDI-workshop 3-5 oktober

ULI kommer att arrangera GEOINFO 2011 och en internationell workshop på tema SDI 3-5 oktober i Uppsala. Arrangemanget kommer att ha SDI (Spatial Data Infrastructure) som huvudtema. Mer information kommer i början av 2011 men vi tar nu gärna emot funderingar och synpunkter.