GEOINFO 2010 hade fokus på geodata till alla

Årets GEOINFO-konferens hölls i Uppsalas nya konserthus 10-11 november. Denna mötesplats för personer inom området geodata och geografisk IT erbjöd presentationer, workshops och diskussioner samt en utställning. Ett nytt, uppskattat inslag i år var debatten – om hur vi ska kunna öka tillgängligheten till geodata!

GEOINFO 2010 var den 27:e i ordningen och samlade drygt 200 deltagare. Kommunalrådet Cecilia Forss och ULIs kanslichef Ralph Monö välkomnade konferensdeltagarna till Uppsala. Inledningstalare var Ian Jackson från British Geological Survey, Johannes Kebeck från Microsoft samt Swecos miljö- och klimatstrateg Andreas Gyllenhammar. Efter inledningen erbjöds deltagarna fyra temablock att välja mellan; Öppen information i Europa, Klimatanpassning, GIS-användare samt Befolkning, hälsa & risker.

Relationerna mellan GIS/GIT-branschen och politiska beslutsfattare stod i centrum för debatten om bättre tillgänglighet till geodata där såväl politiker som ett antal prominenta företrädare för branschen, alla med starka åsikter i frågan, deltog. Patrik Ottoson, ESRI S-GROUP, tecknade en bakgrund och slog an tonen: Hur tiodubblar vi marknaden?

Solveig Zander, riksdagsledamot (c), underströk vikten av att lyfta frågan om geodata, och dess avgörande betydelse för en mängd samhällsfunktioner, till politiker och in i samhällsdebatten. Hon menade att GEOINFO och liknande evenemang är centrala för detta arbete.

I debatten framkom att Gävle kommun är på väg att besluta om att ställa sina data till förfogande för helt fri användning. Sanna Sparr Olivier från Botkyrka kommun liksom Mathias Rantanen från Falkenbergs kommun var kluvna till detta. Sanna Sparr Olivier menade att ett sådant beslut kommer att påverka alla kommuner i hela landet.

Rolf Nordqvist från PSI Alliance, som vill utveckla återanvändningen av offentlig information, framhöll bl a att prissättning på information och dålig tillgång till rådata är stora hinder i detta arbete.

Stig Jönsson, Lantmäteriets generaldirektör, framförde bl a att det är viktigt att lagstiftningen anpassas till modern informationsförsörjning.

Khashayar Farmanbar från Agency 9 menade att vi är i början av ett skede där frågan om tillgänglighet till geodata kan komma in i den politiska debatten. Han ansåg att ett mål är att någon politiker har detta som vallöfte.

Ralph Monö, ULIs kanslichef var debattledare: ”Vår vision är att Sverige ska bli världsledande i utveckling och användning av geografisk information! Med fria geodata skulle Sverige stimulera vidareförädlingen inom informationstjänstesektorn och effektiviteten skulle öka i både offentlig och privat sektor. GIS/GIT kan bidra till ökad samhällsnytta men politiker och företrädare för vår bransch måste tala med varandra för att det ska kunna uppnås!”

Debatten tog upp flera aktuella frågor och blev ett uppskattat inslag på konferensen. Ralph Monö avslutade debatten med att säga att ”Ett är säkert, mer dialog behövs mellan beslutsfattarna i samhället och branschen!”.

Föreläsningarna under GEOINFO visade på dagens stora bredd av GIS-tillämpningar och på hur GIS/GIT kan göra skillnad, inte bara för företag och organisationer utan även för den enskilde medborgaren. Detta var extra tydligt under den populära sessionen GIS-användare där flertalet föreläsningar endast var 15 minuter långa och gav åhörarna otaliga exempel på användning av GIS inom exempelvis områdena Mobilt, 3D och Medborgardialog.