Bostäder, foto: Julian Wildner
275 miljoner kronor till innovativt och hållbart bostadsbyggande

Regeringen har beslutat om ett stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande. Stödet lämnas för åtgärder som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan. Stödet omfattar totalt 275 miljoner kronor under perioden 2018-2020. Det är Boverket som administrerar stödet och förordningen kommer att träda i kraft den 1 juli 2018.

Sök stöd till innovativt och hållbart bostadsbyggande

Stödet omfattar totalt 275 miljoner kronor under 2018-2020 och kan lämnas till projekt som bedrivs av organisationer som introducerar ny teknik inom områden som:

  • Bostadens utformning och gestaltning: innovativa och smarta lösningar med yteffektiva bostadsutformningar kan leda till minskad miljöpåverkan och kan även främja sociala relationer och umgänge.
  • Livscykelanalyser, LCA: det behövs incitament för att tillämpa livscykelberäkningar. Stödet skulle kunna användas till att bekosta verktyg, LCA-expertis, inhämtning av data, dokumentation och spridning av resultat. I LCA ingår material- och avfallshantering som i sig har stor potential för effektivisering och miljövinster.
  • Inomhusmiljö: exempelvis kan nya lösningar för ventilation i byggnader förbättra luftkvalitén och därmed hälsan för de boende.
  • Digitalisering: kopplat till boendet kan effektivisera processerna.
  • Industriellt byggande: har potential att minska förbrukning av material och kostnaden för byggande.

Ansökningar

Stöd kan i år sökas via Boverket vid en ansökningsomgång som pågår från den 1 augusti till och med den 8 oktober 2018.

Läs mer om hur du ansöker om stödet hos Boverket

nyhetsbrev 580

bli medlem 580 gra

lediga jobb banner 580

Följ oss

linkedin logo 70 twitter logo