Visualisering av nya Hisingsbron i Göteborg.
3D-visualisering bjuder in medborgarna

Genom interaktiv 3D-visualisering ger Göteborgs stad medborgarna en god insyn i stadsplaneringen och en möjlighet att påverka densamma.

Göteborg är en stad i förändring. År 2035 kommer invånarna att vara 150 000 fler än i dag. Ny infrastruktur växer fram både runt om och genom staden, samtidigt som en ny stad tar form inuti den befintliga stadskärnan.

I Göteborg är vi på väg att utveckla den virtuella staden, det vill säga en digital 3D-kopia av vår stad.

Det är väsentligt att medborgarna får insyn i processen och en chans att påverka utvecklingen. Göteborg satsar långsiktigt på att bli en mer jämlik stad, där alla är delaktiga, och 3D-visualisering är ett oumbärligt verktyg för djupare förståelse.

eric jeansson 2018 ser 400x500– En bra visualisering gör att du snabbare kommer in på den väsentliga problematiken i en plan och därmed också snabbare kommer fram till lösningar. Om man känner sig delaktig har man också en större benägenhet att acceptera en ny plan, säger Eric Jeansson, geodatastrateg på stadsbyggnadskontoret i Göteborg.

Den interaktiva 3D-kartan ”Min Stad”, som visar Göteborg ur ett verklighetstroget helikopterperspektiv, är sedan 2012 en viktig del av stadsplaneringen och innehåller numera också information om planerna för stadens kommande 400-årsjubileum.

Användarna kan lämna förslag om nästan vad som helst, allt från bebyggelse till trafik, och när det är dags att påbörja ett nytt program eller en ny detaljplan kommer inläggen som berör det aktuella området in som en naturlig del i arbetet. Det finns också utrymme för spännande historik och berättelser om olika platser.

Tillsammans bildar alla dessa data en exposé över Göteborgs dåtid, nutid och framtid och utgör en ovärderlig källa och inspiration för stadsplanerarna.

Staden måste vara redo att möta nya utmaningar. Hur passar till exempel framtidens transport- och energilösningar in i stadsbilden? Även där kan den virtuella miljön ge svar och bidra till en smartare planering, styrning och förvaltning av staden, menar Eric Jeansson.

– I Göteborg är vi på väg att utveckla den virtuella staden, det vill säga en digital 3D-kopia av vår stad. I den kan vi visualisera de nya planerna för att visa hur de matchar den befintliga stadsbilden. Vi måste ju planera för en stad som inte ser ut som den gör i dag.

 

Text: Johan Bentzel.

Artikeln är publicerad i tidningen "Arbeta Smart inom planering och byggande". Geoforum Sverige gav ut tidningen i samarbete med Lantmäteriet. Den kom som bilaga i Dagens Samhälle i juli 2018 och i september 2018.

Ladda ned tidningen och ta del av alla artiklar