Universitetsstaden i Umeå vintertid
Umeå bygger intelligent stadsdel

Med hjälp av 40 miljoner kronor från EUs Horizon 2020-program ska Universitetsstaden i Umeå, som omfattar bostads- bebyggelse, sjukhus- och universitetsområde, bli en ”smart stad”. Satsningen är en del av projektet RUGGEDISED, som Umeå driver tillsammans med Rotterdam och Glasgow. Alla data kommer att vara öppna, både för forskningsändamål och för att sprida och få in idéer.

carina aschan umea– Vår stad växer och då vill vi göra den så hållbar som möjligt. En stor del handlar om energiförsörjning men även om transporter. För att det ska bli smart måste det hänga ihop med någon form av intelligent kommunikationslösning, säger projektledaren Carina Aschan.

Energiutbyte mellan olika verksamheter och smart styrning av energianvändning ska bidra till mer effektiva lösningar. Nattetid kan exempelvis energi från universitetet komma sjukhuset till del.

Genom att med sensorer mäta hur folk rör sig i en byggnad och ta reda på vad som ligger bakom rörelsemönstret går det också att skapa ett mer effektivt lokalanvändande. Exempelvis kan de behov som styr förflyttningen – kaffemaskin, sköna fåtöljer, snabbare wifi – samlas på en och samma plats. Då kan övriga lokaler gå på energimässig sparlåga.

– Man kan stänga av också, så att folk inte kan röra sig på vissa ställen, men så vill vi inte ha det. Vi vill hellre locka med positiva incitament, säger Carina Aschan.

 

Artikeln är publicerad i tidningen "Arbeta Smart inom planering och byggande". Geoforum Sverige gav ut tidningen i samarbete med Lantmäteriet. Den kom som bilaga i Dagens Samhälle i juli 2018 och i september 2018.

Ladda ned tidningen och ta del av alla artiklar

Carina Aschan medverkar på Smarta städer 2018, 28-29 november tillsammans med RUGGEDISED-kollegorna André Houtepen från Light House Rotterdam och Gavin Slater från Light House Glasgow.