Foto av personer på möte
Lantmäteriet bjuder in till workshops om digital samhällsbyggnadsprocess

Lantmäteriet bjuder in till workshops om hur aktörer gemensamt kan ta tillvara på alla de möjligheter som en digital samhällsbyggnadsprocess ger Sverige. Syftet med träffarna är att samla in tankar och idéer från personer i ledande befattning inom kommunal samhällsbyggnad, att tillsammans ta del av goda exempel och diskutera hur kommunerna kan arbeta framåt med digitalisering.

Lantmäteriet arrangerar ett 20-tal träffar och workshops runt om i landet under hösten 2018 till våren 2019.

Den första träffen som ägde rum innan sommaren var startskottet i Lantmäteriets nya uppdrag om att utveckla ett nationellt planregister.

Regeringsuppdraget handlar om att lämna in förslag om lösningar för nationellt tillgängliggörande av all geodata inom samhällsbyggnadsprocessen och om nationellt tillhandahållande av digitala detaljplaner.

Nyttor med en digital samhällsbyggnadsprocess

Deltagarna på den första workshopen diskuterade behov och nyttor med ett nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner och vilka funktioner som är viktiga att ta med som krav i det arbetet.

Nyttor som deltagarna lyfte fram var hur tillgängliggörande av geodata och digitala detaljplaner inom samhällsbyggnadsprocessen kan leda till ökad medborgardialog och effektivare informationsflöden mellan aktörer samt även enklare arbetssätt för att hitta byggbara områden och möjligheter att genomföra bättre infrastruktursatsningar.

I den rapport som Lantmäteriet lämnade till regeringen i januari i år konstateras att det främsta hindret för en digital samhällsbyggnadsprocess är att informationsförsörjningen är splittrad och i stora delar analog.

Workshops för smartare samhällsbyggnad

Workshoparna som anordnas av Lantmäteriet är en del av deras fortsatta arbete med uppdraget "Digitalt först" som ska bidra till en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Träffarna riktar sig till personer i ledande befattning inom kommunal samhällsbyggnad som vill få inspiration, ökad kunskap och insikt i hur digitaliseringen gör samhällsbyggnadsprocessen snabbare, enklare och mer öppen.

På workshoparna blandas teori med goda exempel och deltagarna får tid för både nätverkande och reflektion. Tanken är att ge ledande personer stöd för att driva digitaliseringen i respektive kommun – oavsett hur långt kommunen kommit i arbetet med digitalisering

Workshoparna arrangeras av Lantmäteriet på uppdrag av regeringen och är avgiftsfria.

Läs mer om workshoparna och anmäl dig!