Foto av personer på möte
Lantmäteriet bjuder in till träffar om digital samhällsbyggnadsprocess

Lantmäteriet bjuder in till workshoppar om hur vi tillsammans kan ta tillvara alla de möjligheter som en digital samhällsbyggnadsprocess ger morgondagens Sverige. Syftet med träffarna är att samla in tankar och idéer från personer i ledande befattning inom kommunal samhällsbyggnad, ge inspiration genom goda exempel och diskutera arbetet framåt med digitalisering.

Lantmäteriet kommer att arrangera ett 20-tal träffar och workshoppar runt om i landet under hösten 2018 och våren 2019.

Den första träffen, som ägde rum innan sommaren, var startskottet i Lantmäteriets nya uppdrag om att utveckla ett nationellt planregister. Regeringsuppdraget handlar om att ge förslag på lösningar för nationellt tillgängliggörande av all geodata inom samhällsbyggnadsprocessen och om nationellt tillhandahållande av digitala detaljplaner.

Tillgängliggörande av geodata och digitala detaljplaner

Deltagarna på den första workshopen diskuterade behov och nyttor med ett nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner och vilka funktioner som är viktiga att ta med som krav i det arbetet.

Nyttor som deltagarna lyfte fram var hur tillgängliggörande av geodata och digitala detaljplaner inom samhällsbyggnadsprocessen kan leda till ökad medborgardialog och effektivare informationsflöden mellan aktörer samt även enklare arbetssätt för att hitta byggbara områden och möjligheter att genomföra bättre infrastruktursatsningar.

I den rapport som Lantmäteriet lämnade till regeringen i januari i år konstateras att det främsta hindret för en digital samhällsbyggnadsprocess är att informationsförsörjningen är splittrad och i stora delar analog.

Workshoppar för smartare samhällsbyggnadsprocess

Workshoparna som anordnas av Lantmäteriet är en del av deras fortsatta arbete med uppdraget "Digitalt först" som ska bidra till en smartare samhällsbyggnadsprocess.

Träffarna riktar sig till personer i ledande befattning inom kommunal samhällsbyggnad som vill få inspiration, ökad kunskap och insikt i hur digitaliseringen gör samhällsbyggnadsprocessen snabbare, enklare och mer öppen.

På workshopparna blandas teori med goda exempel och deltagarna får tid för både nätverkande och reflektion. Tanken är att ge ledande personer stöd för att driva digitaliseringen i respektive kommun – oavsett hur långt kommunen kommit i arbetet med digitalisering.

Workshoparna arrangeras av Lantmäteriet på uppdrag av regeringen och är avgiftsfria.

Se datum för workshopparna och anmäl dig!