Bild på Anna Eriksson, GD Myndigheten för digital förvaltning
Anna Eriksson blir generaldirektör på nya Myndigheten för digital förvaltning

Regeringen utser Anna Eriksson till generaldirektör för den nya Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Anna Eriksson kommer från geodatabranschen och är känd för många genom hennes arbete som utvecklingsdirektör på Lantmäteriet.

Civilminister Ardalan Shekarabi presenterade DIGGs nya generaldirektör och berättade om inriktningar och ändamål för myndighetens verksamhet på ett seminarium i Almedalen. Här presenterade även OECD sin rapport om Sveriges digitala transformation.


– Myndigheten kommer få en avgörande roll i arbetet med att samordna och stötta den offentliga förvaltningens digitalisering. Nu har vi en kompetent generaldirektör på plats och myndighetens instruktion är framtagen. Det ska bli spännande att fortsätta följa uppstarten av den här myndigheten som är efterlängtad av många, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Myndigheten för digital förvaltning

I samband med utnämningen av Anna Eriksson som generaldirektör för Myndigheten för digital förvaltning, beslutade regeringen även om instruktion och regleringsbrev, som kommer att styra myndighetens verksamhet. Myndigheten startar sin verksamhet i Sundsvall den 1 september.

Myndighetens uppdrag är sammanfattningsvis att:

  • samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen
  • ansvara för den förvaltningsgemensamma digital infrastrukturen
  • bistå regeringen med underlag för utvecklingen av digitaliseringen av den offentliga förvaltningen, och följa och analysera utvecklingen av densamma

Anna Eriksson om digitaliseringens möjligheter

– Sverige har länge setts som en framstående nation vad gäller att ta tillvara möjligheterna som digitalisering ger. Det finns både förmåga och behov att öka takten i digitaliseringen av offentlig sektor för att kunna leverera morgondagens offentliga service på ett sätt som privatpersoner och företag förväntar sig. Myndigheten för digital förvaltning kommer spela en viktig roll i detta arbete, säger Anna Eriksson.

Anna Eriksson har de senaste fem åren arbetat som utvecklingsdirektör på Lantmäteriet med ansvar för strategisk verksamhetsutveckling och it. Hon har lång erfarenhet av samverkan som representant för Lantmäteriet i arbetsgrupperna i eSamverkansprogrammet och E-delegationen. Anna Eriksson har även lång erfarenhet från utvecklingsarbete i det privata näringslivet.

– Anna Eriksson har en gedigen erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling med stöd av it och att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Hon har bland annat varit drivande i Lantmäteriets arbete med att testa blockkedjetekniken för fastighetsöverlåtelser, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Digital transformation i Sverige

Civilminister Ardalan Shekarabi presenterade nyligen inriktning och ändamål för verksamheten i den nya Myndigheten för digital förvaltning och berättade hur arbetet kommer att skapa stor nytta. Flera rapporter och utredningar har kommit fram till att styrningen av den digitala förvaltningen är komplex och att den varit allt för fragmenterad. Det finns därför ett behov av en aktör med ett samlat ansvar för frågorna för att åstadkomma en tydligare styrning mot regeringens mål på området.

Under ett seminarium i Almedalen "När blir Sverige bäst i världen på digitalisering?" som anordnades av Hack for Sweden och Google Cloud diskuterades även målsättningar inom området digital förvaltning, som myndigheten ska ansvara för. OECD presenterade även i samband med seminariet sin rapport om granskning av Sveriges digitala transformation.

OECD-rapporten "OECD Reviews of Digital Transformation: Going Digital in Sweden" innehåller förslag inom områden som styrning och samordning, cybersäkerhet, arbetet med stora datamängder, näringslivets digitalisering, utbildning och universitetens roll samt forskning och utveckling.

Läs mer om den nya myndigheten i regeringens pressmeddelande